Menyapu dua muzah

Muzah adalah semacam kaus kaki yang terbuat dari kulit, banyak dipakai oleh bangsa-bangsa Arab, dan tidak terdapat di Indonesia 다운로드. Menyapu dua muzah (mashul khuffain) termasuk juga salah satu keringanan dalam islam. Ia dibolehkan bagi orang yang menetap di kampung dan bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) 다운로드.

Orang yang sedang dalam perjalanan yang kakinya memakai muzah, kalau hendak berwudhu, maka ia boleh menyapu muzahnya itu dengan air, artinya tidak perlu melepas muzahnya 존윅 리로드 자막 다운로드.

Syarat-syarat menyapu dua muzah :

  • Bahwa muzah itu dipakai sesudah sempurna dicuci bersih 백일의 낭군님 7화.
  • Muzah itu menutup anggota kaki yang wajib di basuh, yaitu menutupi tumit dan dua mata kaki.
  • Muzah itu dapat dibawa berjalan lama.
  • Dua muzah itu tidak terkena najis atau kotoran 트와이스 팬시 다운로드.

Menyapu dua muzah hanya boleh untuk berwudhu, tetapi tidak boleh untuk mandi, atau untuk menghilangkan najis 다운로드. Menyapu dua muzah tidak boleh bila salah satu syarat tidak mencukupi. Misalnya salah satu/dua muzah itu robek, atau salah satu kakinya tidak dapat menggunakan muzah karena luka 포켓몬스터 하트골드 드라스틱 다운로드.

Keringanan ini diberikan bagi musafir selama tiga hari tiga malam, sedang bagi yang bermukim ia boleh menyapu dua muzahnya hanya untuk sehari semalam the oa.

Related posts