Inilah keutamaan membaca shalawat atas Nabi saw

Allah swt berfirman, “Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi saw, wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam kepadanya.”

Rasulullah saw juga telah bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Attamimi sebagai berikut, “Bacalah shalawat kepadaku, sesungguhnya bacaan shalawat kepadaku adalah penebus dosamu dan pembersih bagimu. Maka barang siapa yang membaca shalawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah memberinya rahmat sepuluh kepadanya.”

Dan juga sabda Rasulullah saw yang telah diriwayatkan oleh Imam Turmudzi sebagai berikut:

“Telah datang kepadaku malaikat yang diutus oleh Tuhanku yang Maha Mulia lagi Maha Agung, lalu berkata, ‘Barangsiapa yang membaca shalawat untukmu dari umatmu sekali saja, maka Allah akan mencatat baginya sepuluh kebaikan, menghapus sepuluh kejelekannya, mengangkat sepuluh derajatnya, dan diberikan kepadanya shalawat yang sama sebagaimana telah ia baca’.”

Nabi Muhammad

Dalam riwayat Imam Turmudzi juga diterangkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang artinya sebagai berikut:

Barang siapa yang membaca shalawat kepadaku sekali saja, maka dibalas oleh Allah dengan sepuluh shalawat. Dan barang siapa yang membaca shalawat sepuluh kali, maka dibalas oleh Allah dengan seratus shalawat. Dan barang siapa yang membaca shalawat seratus kali, maka Allah akan mencatat diantara kedua matanya dengan tulisan, ‘Bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka.’ Dan pada hari kiamat nanti akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang mati syahid.”

Related posts

Leave a Comment