Hukum Mendoakan Orang Kafir (Non Muslim)

Ucapan muslim bila ada orang kafir yang berbuat kebaikan kepadanya

Seorang muslim tidak boleh berdoa memohon ampun untuk orang kafir, dan doa-doa lain yang serupa pun tidak pantas dipanjatkan untuk orang kafir. Tetapi diperbolehkan berdoa memohon hidayah, kesehatan badan, dan keselamatan untuknya, serta hal lain yang sejenis.

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Anas radhiyallaahu ‘anhu yang menceritakan, “Nabi Muhammad saw meminta minum, lalu ada seorang Yahudi yang memberinya minum, kemudian Nabi saw berkata kepadanya:

جَمَّلَكَ اللّٰهُ فَمَارَاَى الشَّيْبَ حَتَّى مَاتَ

Jammalakallaahu famaa ra-asy syaiba hatta maata.

“Semoga Allah memperindah rupamu.” Maka lelaki yahudi itu tidak pernah beruban hingga meninggal dunia.

Related posts

Leave a Comment