Doa Mohon Agar Terhindar Dari Siksa Kubur dan Neraka

Setiap orang pasti menginginkan agar dirinya terhindar dari siksa neraka. Karena neraka adalah tempat yang sangat ditakuti oleh semua makhluk hidup 오토캐드 2018 한글 다운로드. Mengingat di neraka lah disiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah selama hidup di dunia.

Agar terhindar dari siksa neraka, maka hendaklah selama hidup di dunia selalu berada dalam jalan Allah, jalan yang lurus, melaksanakan perintah dan kewajiban dari Allah, menjauhi segala larangan-Nya, serta selalu berdoa kepada Allah memohon perlindungan dan rahmat-Nya 다운로드. Di bawah ini adalah doa yang sangat baik bila selalu di baca, faidahnya adalah agar terhindar dari azab neraka.

رَبَّنَااصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا 오토캐드 2014 다운로드. اِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّاوَمُقَامًا

Rabbanash rif ‘annaa ‘adzaaba jahannama inna ‘adzaabahaa kaana gharaaman 유니티 구버전 다운로드. Innahaa saa at mustaqarran wamuqaaman.

Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azab-Nya itu adalah kebinasaan yang kekal 봉신연의. Sesungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. (Al Furqan Ayat 65-66)

Related posts