Doa Mohon Pengampunan Dosa dan Akhlak Mulia Islam

Dosa adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau Wahyu Illahi 다운로드.

Akhlak berarti perilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun. Jadi pengertian akhlak mulia berati seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist 갓오브 곡괭이. Yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup. Bahkan dikatakan bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran 잡코리아 앱 다운로드.

Akhlak atau adab sopan santun yang telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu meliputi akhlak manusia kepada Allah SWT. Dan juga akhlak terhadap sesama ciptaan Allah, termasuk di dalamnya akhlak terhadap diri sendiri karena diri sendiri itu termasuk ciptaan Allah juga, lahir dan batin 산스크리트어 사전 다운로드.

Doa Pengampunan Dosa
Doa Pengampunan Dosa

Contoh akhlak mulia dan terpuji dalam kehidupan sehari-hari

  1. Menghormati orang yang lebih tua Artyboard download.
  2. Menghargai orang yang lebih muda.
  3. Berkata lemah lembut kepada orang tua.
  4. Memberikan hadiah kepada orang lain.
  5. Menjenguk teman yang sedang sakit 다운로드.

Amalan Doa Supaya Mendapatkan pengampunan dosa dan akhlak mulia

Di bawah ini adalah doa yang sangat baik dipanjatkan kepada Allah untuk memohon ampunan dari segala dosa, dan memohon agar diberikan akhlak yang baik 가디언즈 오브 갤럭시 2 자막.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَاذُنُوْبَنَاوَخَطَايَانَاكُلَّهَا 다운로드. اَللّٰهُمَّ انْعَشْنَاوَاجْبُرْنَاوَاهْدِنَالِصَالِحِ الْاَ عْمَالِ وَالْاَ خْلاَقِ اِنَّهُ لاَيَهْدِىْ لِصَالِحِهَاوَلاَيَصْرِفُ سَيِّءَهَااِلاَّاَنْتَ

Allaahummagh firlanaa dzunuu banaa wa khathaa yaanaa kullahaa 다운로드. Allaahumman ‘asnaa wajburnaa wahdinaa lishaa lihil a’maali wal akhlaaqi innahu laa yahdii lishaa lihihaa walaa yashrifu sayyi-ahaa illaa anta.

“Wahai Allah, ampunilah bagi kami, dosa-dosa dan kesalahan kami seluruhnya 문명5 브레이브 뉴 월드 다운로드. Ya Allah, berilah kami semangat, bantulah kami, dan berilah kami petunjuk untuk melakukan amal dan akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberi petunjuk kebaikan amal dan akhlak itu, dan tak ada pula yang dapat menjauhkan kejahatan keduanya selain Engkau.”

Fungsi dan tujuan akhlak mulia bagi umat manusia adalah :

Sebagai pengamalan Syariat Islam

Sebagai pengamalan Syariat Islam. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam semeste telah ,e,berikan tuntunan prilaku dan etika secar sempurna, sehingga dengan niat karena Allah SWT, pengamalan akhlak yang mulia itu insya Allah akan menjadi ibadah bagi umat islam yang mengamalkanya.

Sebagai Identias

Akhlak mulia ini diperuntukkan oleh Allah kepada manusia yang berakal budi karena dengan tuntunan akhlak yang mulia akan bisa membedakan antara manusia dengan hewan.

Pengatur Tatanan Sosial

Artinya dengan pengamalan akhlak mulia yang sudah dicontohkan oleh yang Mulia Sayyidina Muhammad SAW mengukuhkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa dan lepas dari pengaruh lingkungannya. Dengan akhlak mulia ini tatanan sosial yang terbentuk  semakin memberikan makna dan nilai yang tidak saling merugikan.

Rahmat Bagi Seluruh Alam

Artinya akhlak mulia yang diperuntukkan bagi manusia tidak hanya mengatur tatanan hubungan manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga hubungan antara manusia dengan makhluk – makluk lain selian manusia dan alam sekitarnya.

Perlindungan Diri dan Hak Azazi Manusia ( HAM )

Berarti dengan menjalin hubungan yang baik berdasarkan hukum dan syariat agama akan terbentuk hubungan yang saling menghargai dan saling menguntungkan.

Hadis tentang akhlak mulia

  1. “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya”
  2. “Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku tempatnya pada hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya diantara kalian”
  3. “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah yang terbaik diantara kalian terhadap istriku”

Related posts