Doa

Bacaan doa bersyukur karena Allah menutupi aib kita

Secara bahasa, aib artinya cacat dan kekurangan. Bentuk jamaknya: uyub. Sesuatu yang memiliki aib, dalam bahasa arab, disebut ma`ib. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, aib itu adalah cela, noda, salah, keliru

Setiap manusia hendaknya selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita. termasuk nikmat karena Allah telah menutupi cacat atau aib kita.

Setiap orang pasti akan berusaha untuk menutupi aib dirinya sendiri, berusaha semaksimal mungkin agar aibnya tidak diketahui oleh orang lain atau bahkan keluarga terdekatnya sendiri.

Saat aib kita tertutupi, artinya tidak diketahui oleh orang lain, maka kita harus bersyukur kepada Allah. karena pada hakikatnya Allah lah yang tidak membukakan aib kita.

Di bawah ini adalah doa yang sangat baik untuk diucapkan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah karena telah menutupi cacat atau aib kita.

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ سَتَرَعَلٰى عُيُوْبِىْ

Alhamdulillaahil ladzii satara ‘alaa ‘uyuubii.

“Segala puji bagi Allah yang telah menutupi cacatku.”

Related Posts

Bacaan Doa Agar Rezeki Lancar dan Berlimpah

Rezeki adalah urusan Allah subhanahu wa ta’ala. Hanya Dia yang tahu dan mengatur semua urusan manusia termasuk rezekinya. Bagaimana rezeki itu datang, seberapa banyak rezeki itu? Itu semua…

Doa setelah mendengar adzan lengkap Arab, latin dan artinya

Adzan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk memberitahu masuknya salat fardu. Dikumandangkan oleh seorang muadzin setiap salat lima waktu. Abu Daud mengisahkan bahwa Abdullah bin Zai berkata sebagai…

Doa Meminta Keturunan Yang Baik (Sholeh dan Sholehah)

Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Apabila seorang anak Adam mati putuslah amalnya kecuali tiga perkara : sedekah jariah,atau ilmu yang memberi manfaat kepada orang…

Bacaan doa syukur kepada Allah atas nikmat rezeki

Kata rezeki berarti penghidupan, tiap-tiap yang bermanfaat, segala yang berdaya guna bagi makhluk. Rezeki Allah swt berarti penghidupan atau tiap-tiap yang berguna bagi kehidupan makhluk berasal dari Allah…

Doa bersyukur atas nikmat Allah bahasa Arab, latin dan artinya

Kata syukur bahasa berasal dari kata”syakara”yang berarti membuka, sebagai lawan dari kata kafara (kufur) yang berarti menutup. Sedangkan menurut istilah syara’ syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan…

Doa dan Ucapan Syukur kepada Allah

Dalam Bahasa Arab, kata “syukur” (al-syukr) berarti “al-imtinân” (terima kasih), sikap ridha terhadap kebaikan, seperti apapun bentuk kebaikan tersebut. Adapun secara terminologis, “syukur” berarti: Menggunakan anugerah yang diterima…