Doa

Doa apabila menghadapi perkara berat

Di bawah ini adalah doa ketika kita mengalami suatu perkara yang berat dalam kehidupan kita. karena kadang di dalam kehidupan, kita menghadapi permasalahan yang pelik atau berat.

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang telah menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah swt daripada orang mukmin yang lemah, tetapi pada masing-masing terkandung kebaikan. Rajinlah mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu patah semangat (lemah). Apabila kamu tertimpa suatu musibah, janganlah kamu mengatakan, “Seandainya aku berbuat, niscaya akibatnya akan demikian dan demikian,” tetapi katakanlah, “Allah telah menentukan, dan apa yang dikehendaki-Nya niscaya akan berlangsung,” karena sesungguhnya mengandai-andai itu dapat membuka perbuatan setan.

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Auf bin Malik r.a. yang menceritakan:

Nabi saw pernah memutuskan peradilan di antara dua orang lelaki. Berkatalah orang yang terkena sanksi (kalah) ketika berpaling pergi, “Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.” Maka Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Allah swt mencela sikap patah semangat (lemah), tetapi hendaklah kamu bersikap tenang. Apabila ada suatu perkara yang memberatkanmu, hendaklah kamu ucapkan:

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

Hasbiyallaahu wani’mal wakiilu.

“Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.”

Related Posts

Doa bila terlilit utang yang tak terbayar

Di dalam hidup ini, kadang manusia mengalami permasalahan mengenai utang. Hal ini sering sekali menimpa seseorang, baik utangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (makan) ataupun, utang untuk…

Doa bila dicekam rasa kesepian atau rasa takut

Setiap manusia kadang dalam hidupnya mengalami kesepian atau ditimpa ketakutan. Nah, kita sebagai umat muslim, hal tersebut jangan sampai menjadikan kita lupa diri atau melakukan perbuatan yang tidak…

Doa bila dilanda penyakit waswas

Allah swt berfirman dalam surat Fushillat ayat 36, “Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”…

Bagaimana Cara mengobati penyakit waswas

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Utamah ibnu Abul Ash r.a. yang menceritakan: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalang-halangi antara diriku dan salatku serta bacaan…

Doa bila mengalami waswas

Diriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam risalah Al Ustadz Abul Qasim Al Qusyairi melalui Ahmad ibnu Atha Ar Raudzbari yang menceritakan, “Aku mempunyai rasa kurang puas dalam…

Doa Nabi Muhammad untuk mengatasi kesusahan dan kesedihan

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abu Musa Al Asy’ari r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, “Barang siapa yang mengalami kesusahan atau kesedihan, hendaklah ia…