Shalawat

Hadits tentang keutamaan dan rahasia membaca shalawat Nabi Muhammad

An Namiri beserta Basykuwal telah meriwayatkannya dari Abu Bakar r.a. berkata yang artinya:

Membaca shalawat kepada Nabi saw itu lebih kuat untuk menghapus dosa-dosa kesalahan  daripada air memadamkan api. Dan mengucapkan salam kepada Nabi saw itu lebih utama daripada memerdekakan budak dan cinta kepada Rasulullah saw itu lebih utama daripada menumpahkan darah tubuh atau memukul dengan pedang di jalan Allah.

Imam Thabrani juga telah meriwayatkannya sebuah sabda Rasulullah saw yang artinya sebagai berikut:

Barang siapa yang membaca “Jazallaahu ‘annaa Muhammadan shallaahu ‘alaihi wasallama bimaa huwa ahluhu” (semoga Allah membalas Nabi Muhammad atas jasanya kepada kita dengan apa yang sesuai dengan kedudukannya), maka akan melelahkan tujuh puluh malaikat yang mencatat pahalanya selama seribu hari.

Nabi Muhammad

Dalam riwayat lain juga diterangkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang artinya sebagai berikut:

Tiga orang akan berada di bawah naungan Tuhan yang Maha Belas Kasih lagi Maha Agung pada hari dimana tidak ada naungan lagi kecuali naungan-Nya. Maka ditanya, “Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah saw menjawab, “Yaitu orang-orang yang mau meringankan beban penderitaan orang yang dalam kesempitan dari umatku, orang yang mau menghidupkan sunatku dan orang yang memperbanyak membaca shalawat kepadaku.”

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang artinya sebagai berikut:

Barang siapa yang menulis shalawat kepadaku dalam suatu kitab, maka para malaikat akan memintakan ampun padanya selama namaku tertulis dalam kitab tersebut.

At Tamimi juga pernah meriwayatkannya dari Zainal Abidin berkata, “Tanda dari orang ahlus sunnah adalah memperbanyak membaca shalawat kepada Rasulullah saw.”

Related Posts

Manfaat Keutamaan Membaca Shalawat Nabi

Menurut Al Hafidh Assarji dan yang lainnya juga telah berkata. “Sesungguhnya seluruh bacaan dzikir tidak berguna dan tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dilakukan dengan khusyu’ sewaktu…

Pahala dan Manfaat Membaca Shalawat Kepada Nabi Muhammad

Ada banyak sekali kisah yang menceritakan mengenai keutamaan, pahala dan pahala dari membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ialah seperti kisah hikmah di bawah ini. Diceritakan…

Keistimewaan orang yang banyak membaca shalawat atas Nabi saw

Diceritakan bahwa ada seorang pedagang yang meninggal dunia, mempunyai warisan harta dua anak lelaki dan tiga helai rambut Rasulullah saw. Lalu dibagilah harta peninggalannya itu menjadi dua bagian,…

Kisah tentang orang saleh yang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw

Asy Syibli pernah bermimpi bertemu dengan tetangganya yang sudah meninggal dunia, lalu berkata, “Aku pernah mengalami beberapa persoalan besar yang menakutkan, yaitu bumi di sekitarku itu rasanya berguncang,…

Inilah bacaan shalawat nabi yang paling utama

Memperbanyak dzikir kepada Nabi Muhammad saw itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, hendaklah kita senang mengerjakannya meskipun dalam waktu yang relatif pendek dengan cara…

Inilah keutamaan membaca shalawat atas Nabi saw

Allah swt berfirman, “Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi saw, wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam kepadanya.” Rasulullah saw juga telah bersabda sebagaimana yang telah…