Keutamaan Membaca Tasbih, Takbir, Tahmid, Tahlil

Keutamaan Membaca Tasbih, Takbir, Tahmid, Tahlil

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Dua kalimat yang ringan di lidah, pahalanya berat di timbangan (hari kiamat) dan disenangi oleh tuhan Yang Maha Belas Kasih adalah: Subhaanallaah wabihamdih, subhaanallaahil ‘adziim.”  

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sungguh, apabila aku membaca: ‘Subhaanallaah walhamdulillaah walaa ilaaha illallaah wallaahu akbar’, adalah lebih senang bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit.”

Dari Sa’ad ra, dia berkata: Kami di sisi Rasulullah saw., lalu beliau bersabda: Apakah seseorang diantara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari?”  Salah seorang diantara yang duduk bertanya: “Bagaimana seseorang diantara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalam sehari)?” Rasul bersabda: “Hendaklah dia membaca seratus tasbih, maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekannya dihapus.”

Dari Jabir ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda: “Barangsiapa yang membaca Subhaanallaahil ‘adhiimi wabihamdih, maka pohon kurma di surga ditanam untuknya.”

Dari Abdullah bin Qais r., dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Wahai Abdullah bin Qais! Maukah kamu aku tunjukkan perbendaharaan surga?” Aku berkata: “Kami Mau, wahai Rasulullah!” Rasul bersabda: “Bacalah: Laa haula walaa quwwata illa billaah.”