Mendoakan Musuh

Mendoakan Musuh

Musuh berasal dari (bahasa Latin: inimicus yang dapat berarti bersifat tidak ramah atau bersahabat) adalah istilah untuk sesuatu yang dipandang sebagai yang akan merugikan atau menjadi sebuah ancaman bagi yang lain. Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks yang lebih besar dari sebuah peperangan yang menunjukan sebuah kelompok bertentangan sebagai ancaman bersifat abadi.

Seorang muslim saat berhadapan dengan musuh, hendaklah mendoakan mereka. Seperti doa berikut ini:

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعُ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَ حْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

Allaahumma munzilal kitaabi sarii’ul hisaabi ahzimil ahzaba, Allaahumma ahzimhum wazalzilhum.

“Ya Allah, yang menurunkan kitab suci, yang menghisap perbuatan manusia dengan cepat. Ya Allah, ceraiberaikanlah golongan musuh dan goncangan mereka.”