Soal: Tekanan akar tergantung pada

Soal: Tekanan akar tergantung pada

Tekanan akar adalah tekanan pada akar untuk penyerapan air dari tanah ke dalam tanaman. Tekanan akar tergantung pada laju transpirasi. ketika ada lebih banyak air yang hilang karena transpirasi, akan ada lebih banyak tekanan akar. Potensi air tanaman lebih rendah jika dibandingkan dengan tanah. Jadi, terjadi pergerakan air dari potensial air yang lebih tinggi (tanah) ke potensial air yang lebih rendah (sel tumbuhan).

Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan D.

Soal: Tekanan akar tergantung pada

A» Laju transpirasi.

B» Potensi air.

C» Tarikan gravitasi.

D» Baik A maupun B.