Sunat berwasiat kepada orang yang ajalnya hampir tiba (menjalani hukuman mati)

Sunat berwasiat kepada orang yang ajalnya hampir tiba (menjalani hukuman mati)

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Imran ibnu Hushain r.a. yang menceritakan seperti berikut:

Seorang wanita dari Juhainah datang menghadap Nabi saw dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina, lalu wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan menjalani hukuman had, maka tegakkanlah hukuman had atas diriku.” Nabi saw memanggil wali wanita itu, lalu bersabda (kepadanya), “Perlakukanlah dia dengan baik. Apabila dia telah melahirkan kandungannya, maka datangkanlah dia kepadaku.”

Wali wanita itu melakukan (apa yang dipesankan oleh Nabi saw), maka Nabi saw memerintahkan agar wanita itu diikat dengan pakaiannya, kemudian dilakukan hukuman rajam kepadanya, setelah itu disalatkan.