Doa ketika akan menuangkan air wudhu atau menyiramkannya

Seseorang yang hendak berwudhu disunnahkan mengucapkan Bismillaah terlebih dahulu (dengan menyebut asma Allah). Orang yang akan berwudhu disunnahkan pada awalnya membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang). Tetapi apabila hanya mengucapkan Bismillaah saja tidak apa-apa. Apabila seseorang tidak membaca Basmalah pada permulaan wudhu, hendaknya ia membaca pada pertengahannya. Jika ia

Read More