Doa dan bacaan untuk mengobati orang sakit gila

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih melalui Kharijah ibnush Shilt, dari pamannya yang menceritakan: Aku datang kepada Nabi saw dan masuk islam, kemudian aku pulang. Aku bersua dengan suatu kaum, di antara mereka terdapat seorang lelaki gila dalam keadaan diikat dengan belenggu dari besi. Lalu keluarganya berkata, “Sesungguhnya kami mendapat

Read More