Bagaimana Cara mengobati penyakit waswas

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Utamah ibnu Abul Ash r.a. yang menceritakan: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalang-halangi antara diriku dan salatku serta bacaan Al Qur’anku yang dicampuradukkan olehnya kepadaku.” Maka Rasulullah saw bersabda, “Dialah setan yang dikenal dengan sebutan Khinzab. Apabila engkau merasakannya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaannya,

Read More