Larangan untuk berbuat nihayah dan sedih yang berlebihan ketika ditinggal mati

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui sahabat Abu Sa’id Al Khudri r.a. yang menceritakan, “Rasulullah saw melaknat wanita yang ber-nihayah dan wanita yang mendengarkannya.” Nihayah ialah mengeraskan suara dengan menyebutkan nudb. An-nudb ialah penyesalan si pelaku atas kepergian si mayat dan menyebut-nyebut kebaikannya dengan suara keras. Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan nudb

Read More