Doa Mohon Agar Ditetapkan Iman dan Islam

Iman adalah perkataan dan perbuatan (amal): Perkataan adalah perkataan hati dan lisan, sedangkan amal adalah amalan hati dan anggota badan. Sementara makna Islam, maksudnya berserah diri, tunduk dan patuh kepada ketetapan-Nya. Islam ditafsirkan secara global berarti amal zhahir: dua kalimat syahadat, shalat, zakat, shaum, dan haji. Semua amal-amal zhahir lainnya Masuk di dalamnya. Sementara rukun Islam yang lima menduduki semacam kerangka dasar yang bangunan Islam berdiri tegak di atasnya, tidak sempurna Islam kecuali dengan kelimanya. Sedangkan iman adalah perkataan, perbuatan, dan i’tiqad (keyakinan). Perkataan hati dan lisan, amalan hati dan…

Read More

Doa Mohon Agar Dikuatkan Iman Kepada Allah (Arab dan Artinya)

Perkataan iman yang berarti ‘membenarkan’ itu disebutkan dalam al-Quran, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: “Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman.” Iman itu ditujukan kepada Allah, kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua jenis: Iman Hak dan Iman Batil. Definisi Iman berdasarkan hadist merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan dan perbuatan sama dalam satu keyakinan, maka orang – orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya,…

Read More

Doa Mohon Agar Ditetapkan Iman dan Islam

Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaanNya, kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Doa yang dibaca dalam rangka mohon ditetapkan iman dan islam adalah: يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ يَابَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَ رْضِ يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْاِ كْرَامِ. يَااَللّٰهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّاَنْتَ اَسْأَلُكَ اَنْ تُحْيِىْ قَلْبِىْ بِنُوْرِمَعْرِفَتِك. يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ يَااَللّٰهُ…

Read More

Doa mohon ditetapkan iman dan islam (Arab dan artinya)

Nikmat iman dan islam merupakan nikmat yang paling besar, oleh karena itu kita harus berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankannya. Selain dengan ikhtiar, artinya terus-menerus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah. Di bawah ini adalah doa yang sangat baik untuk meminta kepada Allah agar dikuatkan hati dalam keislaman dan keimanan. Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Syahr ibnu Hausyab yang menceritakan: Aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah, “Hai Ummul Mu-minin, doa apakah yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Saw…

Read More

Doa mohon dijaga hati agar tetap beriman kepada Allah

Iman dan islam merupakan nikmat terbesar dari Allah, oleh karena itu kita harus selalu menjaganya, karena selama hidup di dunia setan akan selalu menggoda manusia agar terjatuh ke lembah dosa. Di bawah ini adalah doa yang sangat baik dipanjatkan kepada Allah agar ditetapkan iman dan islam. Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Syahr ibnu Hausyab yang menceritakan: Aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah, “Hai, Ummul Mu’minin, doa apakah yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Saw bila beliau ada pada (giliran)mu?” Ummu salamah menjawab, “Doa yang paling banyak diucapkan olehnya…

Read More