Kisah ajaib orang yang sering mengamalkan (membaca) shalawat

Diceritakan pula bahwa ada seorang lelaki dari penduduk Syirazz bermimpi bertemu dengan Ahmad bin Manshur yang sedang mengenakan perhiasan, kepalanya memakai mahkota yang dipenuhi permata, lalu lelaki itu bertanya, “Apa yang dilakukan oleh Allah untuk membalasmu?” jawabnya, “Allah mengampuni dosaku, memuliakan aku, memberikan mahkota kepadaku dan memasukkan aku ke dalam surga-Nya.” Lelaki itu bertanya lagi,

Read More