Inilah keutamaan membaca shalawat kepada Rasulullah saw

Dalam kitab Syaraful Musthofa juga telah diterangkan dari Abu Sa’id berkata, “Pada suatu hari ketika Siti Aisyah menjahit di waktu sahur, tiba-tiba jarumnya hilang sementara lampunya mati, kemudian Rasulullah datang sehingga rumah itu menjadi terang benderang lantara sinar wajahnya, sehingga ia mendapat jarum kembali. Maka Aisyah berkata, “Alangkah terangnya wajahnya, wahai Rasulullah?” lalu Rasulullah saw

Read More