Dzikir

Zikir ketika berada di Muzdalifah dan Masy’aril Haram

Allah swt berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 198:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Disunahkan memperbanyak doa di Muzdalifah pada malam harinya, juga disunatkan memperbanyak zikir, talbiyah, dan membaca Al Qur’an karena malam itu merupakan malam yang besar. Diantara doa yang dianjurkan adalah:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ اَنْ تَرْزُقَنِى فِى هٰذَاالْمَكَانِ جَوَامِعَ الْخَيْرِكُلِّهِ, وَاَنْ تُصْلِحَ شَأْنِى كُلَّهُ, وَاَنْ تَصْرِفَ عَنِّى الشَّرَّ كُلَّهُ فَاِنَّهُ لاَيَفْعَلُ ذٰلِكَ غَيْرُكَ وَلاَيَجُوْدُبِهِ اِلاَّاَنْتَ

Muzdalifah

Allaahumma inni as-aluka an tarzuqanii fii haadzal makaani jawaa mi’al khairi kullihi, wa an tushliha sya’nii kullahu, wa an tashrifa ‘annisy syarra kullahu fainnahu laa yaf’alu dzaalika ghairuka.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, semoga Engkau memberi rizki kepadaku di tempat ini berupa semua kebaikan yang menyeluruh, semoga Engkau memperbaiki keadaanku seluruhnya, dan semoga Engkau memalingkan diriku dari semua kejahatan; karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya kecuali hanya Engkau, dan tidak ada seorang pun yang dapat memenuhinya kecuali hanya Engkau.

Apabila waktu subuh telah tiba di hari itu, hendaklah dilakukan pada awal waktu dengan bacaan takbir yang penuh semangat. Kemudian berjalan menuju Masy’aril Haram, yaitu sebuah bukit kecil terletak di akhir Muzdalifah yang dinamakan bukit Quzah.

Jika seseorang mampu menaikinya dianjurkan menaikinya; tetapi jika tidak, cukup dengan berdiri di bawahnya seraya menghadap ke arah kiblat, lalu memuji kepada Allah swt. bertakbir kepada-Nya, bertahlil, dan mengesakan-Nya serta bertasbih kepada-Nya. Dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah dan doa.

Related Posts

Kebahagiaan Orang Yang Mati Syahid

Sunah menampakkan kesabaran, kekuatan, dan kegembiraan kepada orang yang terluka di jalan Allah, mengabarkan keuntungan akibat lukanya, dan perihal yang akan dialaminya bila ia sampai mati syahid. Allah…

Etika dan Peraturan Perang Dalam Islam

Larangan mengeraskan suara dalam berperang kecuali bila diperlukan Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Qais ibnu Ubad At Tabi’i yang menceritakan, “Para sahabat Rasulullah saw tidak…

Dzikir Khusus Pada Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyriq

Apabila seseorang telah berangkat dari Masy’aril Haram dan sampai di Mina, ia disunahkan mengucapkan doa berikut: اَلحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِى بَلَّغَنِيْهَاسَالِمًامُعَافًى, اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ مِنَى قَدْاَتَيْتُهَا, وَاَنَاعَبْدُكَ, وَفِى قَبْضَتِكَ, اَسْأَلُكَ اَنْ…

Amalan Dan Dzikir Pada Hari Tasyriq Di Mina

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Nubaisyatal Khair Al Hudzaili r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, “Hari-hari tasyriq merupakan hari-hari makan dan minum serta berzikir…

Dzikir dan Doa Ketika Berangkat Ke Arafah

Apabila keluar dari Mekah menuju Mina disunahkan mengucapkan doa berikut: اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ اَرْجُوْ وَلَكَ اَدْعُوْ فَبَلِّغْنِى صَالِحَ اَمَلِى وَاغْفِرْلِى ذُنُوْبِى وَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَامَنَنْتَ بِهِ عَلَى اَهْلِ طَاعَتِكَ اِنَّكَ…

Doa dan Dzikir Terbaik Pada Hari Arafah Serta Mustajabnya Doa di Arafah

Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik doa ialah di hari Arafah dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan  dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku ialah: لاَاِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ…