Dzikir

Amalan Dan Dzikir Pada Hari Tasyriq Di Mina

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Nubaisyatal Khair Al Hudzaili r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, “Hari-hari tasyriq merupakan hari-hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah swt.”

Disunatkan memperbanyak zikir, terutama membaca Al Qur’an. Disunatkan pula berdiri di dekat Jumratul Ula ketika melemparnya seraya menghadap ke arah kiblat dengan memuji Allah swt, bertakbir, bertahlil, dan bertasbih serta berdoa dengan sepenuh hati dan khusyuk seluruh anggota badan.

Setelah itu berdiam selama membaca surat Al Baqarah, dan melakukan hal yang sama pada Jumratuts Tsaniyah. Tetapi pada jumrah yang ketiga tidak boleh berdiam (wuquf), jumrah yang ketiga itu adalah jumratul ‘aqabah.

Apabila ia telah berangkat dari Mina, berarti hajinya telah selesai, tidak ada lagi zikir yang berkaitan dengan haji; tetapi ia menjadi orang musafir, maka disunatkan baginya membaca takbir, tahlil, tahmid, tamjid dan sebagainya berupa zikir-zikir yang disunatkan bagi seorang musafir.

Mina

Apabila ia telah memasuki kota Makkah dan bermaksud melakukan umrah, maka dalam umrahnya itu ia dianjurkan membaca zikir-zikir yang telah ia ucapkan dalam hajinya menyangkut hal-hal yang bersamaan antara haji dan umrah, yaitu ihram, thawaf, sa’i, menyembelih kurban, dan mencukur rambut.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga uraian singkat di atas dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, amiin.

Related Posts

Dzikir dan Doa Ketika Dalam Perjalanan Atau Musafir

Apabila seorang musafir akan berangkat dari rumahnya, maka dia disunatkan untuk berdoa. Disunatkan pula berpamitan kepada keluarganya, kaum kerabat, sahabat-sahabat dan para tetangganya, serta meminta doa kepada mereka…

Doa dan Dzikir Musafir Ketika Akan Berangkat

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Nafi’, dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan: Nabi saw bila melepas kepergian seorang lelaki, maka beliau menjabat tangannya dan tidak melepaskannya…

Doa Musafir Untuk Orang Yang Ditinggalkan

Orang Yang Hendak Bepergian Disunatkan Meminta Pesan Kepada Ahli Kebaikan Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Ibnu Majah melalui Abu Hurairah r.a.: Bahwa seorang lelaki berkata, “Wahai…

Kebahagiaan Orang Yang Mati Syahid

Sunah menampakkan kesabaran, kekuatan, dan kegembiraan kepada orang yang terluka di jalan Allah, mengabarkan keuntungan akibat lukanya, dan perihal yang akan dialaminya bila ia sampai mati syahid. Allah…

Etika dan Peraturan Perang Dalam Islam

Larangan mengeraskan suara dalam berperang kecuali bila diperlukan Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Qais ibnu Ubad At Tabi’i yang menceritakan, “Para sahabat Rasulullah saw tidak…

Dzikir Khusus Pada Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyriq

Apabila seseorang telah berangkat dari Masy’aril Haram dan sampai di Mina, ia disunahkan mengucapkan doa berikut: اَلحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِى بَلَّغَنِيْهَاسَالِمًامُعَافًى, اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ مِنَى قَدْاَتَيْتُهَا, وَاَنَاعَبْدُكَ, وَفِى قَبْضَتِكَ, اَسْأَلُكَ اَنْ…