Doa

Bacaan Doa Shalat Jenazah Arab Latin Artinya

Sholat jenazah hukumnya fardhu kifayah, sebagaimana telah disepakati para ulama. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang dituntut dari umat Islam secara bersama-sama (kolektif), bukan perseorangan. Artinya, kewajiban itu gugur jika sudah dilaksanakan oleh sekelompok kaum muslimin, sedangkan yang lain tidak berdoa. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin terkena dosa. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai bacan doa shalat jenazah arab latin dan artinya.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. “Ketika ada seorang laki-laki meninggal dalam berutang disampaikan kepada Rasulullah, maka beliau bertanya apakah ia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya. Jika dikatakan ia meninggalkan hartanya untuk membayar hutang, maka beliau akan menshalatkannya. Bila tidak, maka beliau akan memerintahkan kepada kaum muslimin, “sholatkanlah temanmu ini.”

Saat melakukan shalat jenazah maka kita hendaknya mendoakan jenazah tersebut. Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu daud melalui Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw mengenai shalat jenazah:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَاوَاَنْتَ خَلَقْتَهَاوَاَنْتَ هَدَيْتَهَالِلْاِسْلاَمِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَاوَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَاوَعَلاَنِيَتِهَاجِءْنَاشُفَعَاءَفَاغْفِرْلَهُ

Allaahumma anta rabbuhaa wa anta khalaqtahaa wa anta hadaitahaa lil islaami. Wa anta qabadhta ruuhahaa wa anta a’lamu bisirrihaa wa’alaa niyatihaa ji’naa syufa’aa-a faghfirlahu.

“Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya, Engkaulah Yang Menciptakannya, Engkau telah menunjukkannya kepada islam. Engkau telah mencabut rohnya, dan Engkau lebih mengetahui batin dan lahiriahnya. Kami datang sebagai orang-orang yang memohon syafaat, maka ampunilah dia.”

Doa Shalat Jenazah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah melalui Watsilah ibnul Asqa’ r.a. yang menceritakan:

doa shalat jenazah

Rasulullah saw shalat bersama kami untuk jenazah seorang lelaki dari kaum muslim. Aku mendengar beliau mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنَةَفِى ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِوَعَذَابَ النَّارِوَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِوَالْحَمْدِفَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ

Allaahumma inna fulaanabna fulaanata fii dzimmatika wahabli jiwaarika, faqihi fitnatal qabri wa’adzaabannaari. Wa anta ahlul wafaa-i walhamdi faghfirlahu warhamhu innaka antal ghafuurur rahiimu.

“Ya Allah, sesungguhnya si Fulan ibnu Fulanah berada di dalam jaminan dan lindungan-Mu, maka peliharalah dia dari siksa kubur dan azab neraka. Engkau adalah Tuhan Yang memenuhi janji dan memiliki pujian, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Demikianlah uraian mengenai bacaan doa shalat jenazah Arab Latin dan artinya, semoga bermanfaat untuk kita semua.

Related Posts

Bacaan Doa Shalat Mayit Untuk Anak Kecil dan Perempuan

Shalat jenazah atau mayit hukumnya ialah fardhu kifayah, dan cara melakukannya ialah tanpa sujud, tanpa rukuk, dan tanpa tahiyyat. Namun bila mayatnya ialah anak kecil dan perempuan maka…

Doa mengiringi jenazah

Seseorang disunahkan menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah swt, memikirkan apa yang bakal dijumpai oleh si mayat. Bagaimana tempat kembalinya nanti, apa yang akan dialami di tempatnya, dan…

Doa apabila dilalui atau melihat iringan jenazah

Kematian adalah suatu hal yang pasti akan terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk juga manusia. Berbeda dengan binatang, ketika manusia meninggal, maka jenazahnya harus diurus. Terlebih lagi bagi…

Doa Setelah Takbir Ketiga Shalat Jenazah

Shalat jenazah terdiri dari 4 takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Di bawah ini ada doa setelah takbir ketiga shalat jenazah. Hendaknya kita membaca doa ini bila menshalatkan jenazah….

Bacaan Doa Setelah Shalat Jenazah Lengkap Arab Artinya

Hukum shalat jenazah atau sembahyang untuk mayit muslim adalah fardlu kifayah. Artinya, wajib dilaksanakan minimal oleh satu orang. Bila secara sengaja sama sekali tak ada yang menunaikannya maka…

Kalimat takziah

Mengenai kalimat takziah, tidak ada larangan dengan kalimat apa pun. Tetapi disunatkan takziah seorang muslim kepada muslim lainnya mengucapkan: اَعْظَمَ اللّٰهُ اَجْرَكَ وَاَحْسَنَ غَزَاءَكَ وَغَفَرَلِمَيِّتِكَ A’dhamallaahu ajraka wa…