Shalawat

Inilah Lirik Shalawat Badar (Arab, Latin dan Terjemahannya)

Shalawat badriyah merupakan suatu shalawat yang sangan populer, sering kali kita mendengar lantunan shalawat badriyah ini dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu banyak manfaat, hikmah dan/atau faedah dari shalawat nabi yang satu ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa yang membaca shalawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan balasan shalawat kepadanya sepuluh kali”. (HR. Muslim)

Bacaan atau lafadz shalawat badriyah adalah sebagai berikut:

صَلاَةُاللّٰهِ سَلاَمُ اللّٰهْ, عَلٰى طَهَ رَسُوْ لِ اللّٰهْ* صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ , عَـلٰى يـس حَبِيْـبِ اللهِ* تَوَ سَّـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّٰهِ , وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ* وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّٰهِ, بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّٰهِ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّٰهِ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِيـَا اَللهُ* وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّٰهِ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِـى سَـلِّـمِ اْلاُمـَّةْ , مِـنَ اْلاٰفـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ* وَمِنْ هَـمٍّ وَمِنْ غُـمَّـةْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ , جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ* مَـكَائـِدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِـى نَـفِّـسِ الْـكُـرْبَا , مِنَ الْعَـاصِيْـنَ وَالْعَطْـبَا* وَ كُـلِّ بـَلِـيَّـةٍ وَوَبـَا , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ كَــمْ مِنْ رَحْمَةٍ حَصَلَتْ , وَكَــمْ مِنْ ذِلَّـةٍ فَصَلَتْ* وَكَـمْ مِنْ نِعْمـَةٍ وَصَلَـتْ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ كَـمْ اَغْـنَيْتَ ذَالْعُـمْرِ , وَكَـمْ اَوْلَيْـتَ ذَاالْفَـقْـرِ* وَكَـمْ عَافَـيـْتَ ذِاالْـوِزْرِ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* لَـقَدْ ضَاقَتْ عَلَى الْقَـلْـبِ , جَمِـيْعُ اْلاَرْضِ مَعْ رَحْبِ* فَانْـجِ مِنَ الْبَلاَ الصَّعْـبِ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* ا َتَيـْنَا طَـالِـبِى الرِّفْدِ , وَجُـلِّ الْخَـيْرِ وَالسَّـعْدِ* فَوَ سِّـعْ مِنْحَـةَ اْلاَيـْدِىْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* فَـلاَ تَرْدُدْ مَـعَ الْخَـيـْبَةْ , بَلِ اجْعَلْـنَاعَلَى الطَّيْبـَةْ* اَيـَا ذَاالْعِـزِّ وَالْهَـيـْبَةْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ اِنْ تَرْدُدْ فَـمَنْ نَأْتـِىْ , بِـنَيـْلِ جَمِيـْعِ حَاجَا تِى* اَيـَا جَـالِى الْمُـلِـمـَّاتِ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِـى اغْفِـرِ وَاَ كْرِ مْنَـا , بِـنَيـْلِ مـَطَا لِبٍ مِنَّا* وَ دَفْـعِ مَسَـاءَةٍ عَـنَّا , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِـى اَنـْتَ ذُوْ لُطْـفٍ , وَذُوْ فَـضْلٍ وَذُوْ عَطْـفٍ* وَكَـمْ مِنْ كُـرْبـَةٍ تَنـْفِىْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَصَلِّ عَـلَى النـَّبِىِّ الْبَـرِّ , بـِلاَ عَـدٍ وَلاَ حَـصْـرِ* وَاٰلِ سَـادَةٍ غُــــرِّ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah. Shalaatullaah Salaamullah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah. Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah. Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah

Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a Adziyyatin Wasrif. Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

llaahi Naffisil Kurbaa Minal’Ashiina Wal’Athbaa. Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Wakam Min Rahmatin Washalat Wakam Min Dzillatin Fashalat. Wakam Min Ni’matin Washalat Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Wakam Aghnaita Dzal ‘Umri Wakam Aulaita Dzal Faqri. Wakam’Aafaita Dzal Wizri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Laqad Dhaaqat’Alal qalbi Jamii’ul Ardhi Ma’ Rahbi. Fa Anji Minal Balas Sha’bi Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Atainaa Thaalibir Rifdi Wajullil Khairi Was Sa’di. Fawassi’ Minhatal Aidii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Falaa Tardud Ma’al Khaibah Balij’Alnaa’Alath Thaibah. Ayaa Dzal ‘lzzi Wal Haibah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Wain Tardud Faman Ya-Tii Binaili Jamii’i Haajaati. Ayaa jalil mulimmaati Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. llaahighfir Wa Akrimnaa Binaili Mathaalibin Minnaa. Wadaf ‘i Masaa-Atin ‘Annaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. llaahii Anta Dzuu Luthfin Wadzuu Fadl-Lin Wadzuu ‘Athfin

Wakam Min Kurbatin Tanfii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Washalli ‘Alan Nabil Barri Bilaa ‘Addin Walaa Hashri. Wa Aali Saadatin Ghurri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Artinya:

Rahmat dan keselamatan Allah, Semoga tetap untuk Nabi thaaha utusan Allah, Rahmat dan keselamatan Allah, semoga tetap untuk Nabi Yasin kekasih Allah. Kami berwasilah dengan berkah Basmalah, Dan dengan Nabi yang menunjukkan lagi utusan Allah, Dan seluruh orang yang berjuang karena Allah, Sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.

Wahai Tuhanku, semoga Engkau berkenan menyelamatkan ummat, Dari bencana dan siksa, Dan dari kesusahan dan kesempitan, Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Wahai Tuhanku, semoga Engkau menyelamatkan kami, Dan semoga Tuhan mengilangkan semua yang menyakitkan. Dan semoga Tuhan menjauhkan beberapa tipu daya musuh-musuh, Dan semoga Tuhan mengasihi kami, sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah. Wahai Tuhanku, semoga Tuhan menghilangkan beberapa kesusahan, Dari orang-orang yang berma’siyat dan semua kerusakan.

Dan semoga Engkau hilangkan semua bencana dan wabah penyakit, Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Maka sudah beberapa rahmat yang telah berhasil, Dan sudah beberapa kehinaan yang dihilangkan, Dan sudah banyak dari nikmat yang telah sampai, Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Sesudah berapa kali Tuhan memberi kekayaan orang yang makmur, Dan berapa kali Tuhan mmeberi nikmat kepada orang yang fakir, Dan berapa kali Tuhan mengampuni orang yang berdosa, Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Sungguh hati manusia merasa sempit di atas tanah yang luas ini, karena banyaknya marabahaya yang mengerikan. Dan malapetaka yang menghancurkan, Semoga Tuhan menyelamatkan kami dari bencana yang mengerikan, Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Kami datang dengan memohon pemberian (pertolongan), Dan memohon agungnya kebaikan dan keuntungan, Semoga Tuhan meluaskan anugerah (kenikmatan) yang melimpah-limpah, Dari sebab berkahnya ahli badar Ya Allah.

Maka janganlah Tuhan menolak kami serta menjadi rugi besar, Bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik, dan selalu bersuka ria. Wahai dzat yang punya keagungan (kemenangan), Dengan sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah

Jika Tuhan terpaksa menolak hamba, maka kepada siapakah kami akan datang memohon dengan mendapat semua hajat kami, wahai dzat yang menghilangkan beberapa bencana dunia dan akhirat, hilangkan bencana-bencana hamba lantaran berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Wahai Tuhanku, semoga Tuahn mengampuni kami dan memuliakan diri kami, dengan mendapat hasil beberapa permohonan kami, dan menolak keburukan-keburukan dari kami, Dengan mendapat berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Wahai Tuhanku, Engkaulah yang punya belas kasihan, dan punya keutamaan (anugerah) lagi kasih sayang, Sudah banyaklah kesusahan yang hilang, Dari sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Dan semoga Tuhan melimpahkan rahmat kepada Nabi yang senantiasa berbakti kepada Tuhan, dengan limpahan rahmat dan keselamatan yang tak terbilang dan tak terhitung.

Dan semoga tetap atas para keluarga nabi dan para sayyid yang bersinar nur cahayanya, sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Related Posts

Shalawat Mohon Didatangi Nabi Muhammad Ketika Akan Mati dan Masuk Kubur

Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat dicintai oleh seluruh umat islam, dan hendaklah beliau dijadikan panutan dan teladan dalam menjalan hidup oleh seluruh manusia. Nabi Muhammad sangat mencintai…

Shalawat agar bertemu dengan orang yang sudah meninggal di dalam mimpi

Rasa cinta dan sayang seseorang kepada orang yang dikasihinya terkadang sulit untuk dihilangkan, walaupun orang yang dicintainya tersebut sudah meninggal. Nah, bila seseorang menginginkan agar bertemu dengan orang…

Shalawat kamaliyat untuk mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah

Setiap orang hendaknya selalu membiasakan diri untuk selalu membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. Bacalah shalawat dalam berbagai situasi dan keadaan, setelah melakukan shalat (fardhu dan sunah), saat…

Shalawat memohon kenikmatan lahir dan batin

Setiap orang pasti menginginkan agar dirinya mendapatkan kenikmatan lahir dan batin, karena dengan mendapatkan kenikmatan ini maka hidupnya akan terasa bermakna dan dapat lebih mensyukuri nikmat Allah. Untuk…

Bacaan Shalawat Nariyah Arab, Latin dan artinya

Shalawat nariyah sangat terkenal sekali, dan banyak sekali orang yang sering mengamalkannya. Khasiat atau faidah dari membaca shalawat ini juga banyak. Manfaat shalawat nariyah Jika seseorang memiliki hajat…

Bacaan Shalawat Badawiyah untuk mengatasi kesulitan agar batin tenang

Hidup itu penuh dengan kesulitan, ujian dan cobaan, baik cobaan yang bersifat ragawi (jasmani) ataupun rohani (hati). Cobaan yang bersifat ragawi misalnya kesehatan yang tidak baik, kekurangan sandang,…