Shalawat

Bacaan Shalawat Badar (Badriyah) Arab, Latin dan Artinya Beserta Keutamaannya

Shalawat ini terdiri dari 28 bait, dan mengandung faidah atau keutamaan yang sangat besar sekali. Diantaranya adalah mohon keselamatan, untuk menghilangkan semua kesusahan, kesempitan dan segala yang menyakitkan, selamat dari bahaya musuh, untuk menangkis orang-orang yang berbuat kema’siyatan dan kerusakan, untuk memperoleh ampunan Allah, dihindarkan dari marabahaya dan bencana, mohon keuntungan dan meluaskan rizki serta mendapatkan keberkahan dan sebagainya, dengan sebab berkah sahabat ahli badar, serta mendapatkan pahala dari membaca shalawat.

صَلاَةُاللّٰهِ سَلاَمُ اللّٰهْ, عَلٰى طَهَ رَسُوْ لِ اللّٰهْ* صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ , عَـلٰى يـس حَبِيْـبِ اللهِ* تَوَ سَّـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّٰهِ , وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ* وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّٰهِ, بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّٰهِ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّٰهِ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِيـَا اَللهُ* وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّٰهِ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِـى سَـلِّـمِ اْلاُمـَّةْ , مِـنَ اْلاٰفـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ* وَمِنْ هَـمٍّ وَمِنْ غُـمَّـةْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ , جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ* مَـكَائـِدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِـى نَـفِّـسِ الْـكُـرْبَا , مِنَ الْعَـاصِيْـنَ وَالْعَطْـبَا* وَ كُـلِّ بـَلِـيَّـةٍ وَوَبـَا , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ كَــمْ مِنْ رَحْمَةٍ حَصَلَتْ , وَكَــمْ مِنْ ذِلَّـةٍ فَصَلَتْ* وَكَـمْ مِنْ نِعْمـَةٍ وَصَلَـتْ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ كَـمْ اَغْـنَيْتَ ذَالْعُـمْرِ , وَكَـمْ اَوْلَيْـتَ ذَاالْفَـقْـرِ* وَكَـمْ عَافَـيـْتَ ذِاالْـوِزْرِ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* لَـقَدْ ضَاقَتْ عَلَى الْقَـلْـبِ , جَمِـيْعُ اْلاَرْضِ مَعْ رَحْبِ* فَانْـجِ مِنَ الْبَلاَ الصَّعْـبِ , بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* ا َتَيـْنَا طَـالِـبِى الرِّفْدِ , وَجُـلِّ الْخَـيْرِ وَالسَّـعْدِ* فَوَ سِّـعْ مِنْحَـةَ اْلاَيـْدِىْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* فَـلاَ تَرْدُدْ مَـعَ الْخَـيـْبَةْ , بَلِ اجْعَلْـنَاعَلَى الطَّيْبـَةْ* اَيـَا ذَاالْعِـزِّ وَالْهَـيـْبَةْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَ اِنْ تَرْدُدْ فَـمَنْ نَأْتـِىْ , بِـنَيـْلِ جَمِيـْعِ حَاجَا تِى* اَيـَا جَـالِى الْمُـلِـمـَّاتِ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِـى اغْفِـرِ وَاَ كْرِ مْنَـا , بِـنَيـْلِ مـَطَا لِبٍ مِنَّا* وَ دَفْـعِ مَسَـاءَةٍ عَـنَّا , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* اِلٰهِـى اَنـْتَ ذُوْ لُطْـفٍ , وَذُوْ فَـضْلٍ وَذُوْ عَطْـفٍ* وَكَـمْ مِنْ كُـرْبـَةٍ تَنـْفِىْ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ* وَصَلِّ عَـلَى النـَّبِىِّ الْبَـرِّ , بـِلاَ عَـدٍ وَلاَ حَـصْـرِ* وَاٰلِ سَـادَةٍ غُــــرِّ , بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ*

Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah. Shalaatullaah Salaamullah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah. Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah. Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah. Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a Adziyyatin Wasrif. Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. llaahi Naffisil Kurbaa Minal’Ashiina Wal’Athbaa. Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Wakam Min Rahmatin Washalat Wakam Min Dzillatin Fashalat. Wakam Min Ni’matin Washalat Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Wakam Aghnaita Dzal ‘Umri Wakam Aulaita Dzal Faqri

Wakam’Aafaita Dzal Wizri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Laqad Dhaaqat’Alal qalbi Jamii’ul Ardhi Ma’ Rahbi. Fa Anji Minal Balas Sha’bi Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Atainaa Thaalibir Rifdi Wajullil Khairi Was Sa’di. Fawassi’ Minhatal Aidii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Falaa Tardud Ma’al Khaibah Balij’Alnaa’Alath Thaibah. Ayaa Dzal ‘lzzi Wal Haibah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Wain Tardud Faman Ya-Tii Binaili Jamii’i Haajaati. Ayaa jalil mulimmaati Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. llaahighfir Wa Akrimnaa Binaili Mathaalibin Minnaa. Wadaf ‘i Masaa-Atin ‘Annaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. llaahii Anta Dzuu Luthfin Wadzuu Fadl-Lin Wadzuu ‘Athfin. Wakam Min Kurbatin Tanfii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah. Washalli ‘Alan Nabil Barri Bilaa ‘Addin Walaa Hashri. Wa Aali Saadatin Ghurri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Nabi Muhammad

Rahmat dan keselamatan Allah, Semoga tetap untuk Nabi thaaha utusan Allah, Rahmat dan keselamatan Allah, semoga tetap untuk Nabi Yasin kekasih Allah. Kami berwasilah dengan berkah Basmalah, Dan dengan Nabi yang menunjukkan lagi utusan Allah, Dan seluruh orang yang berjuang karena Allah, Sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.

Wahai Tuhanku, semoga Engkau berkenan menyelamatkan ummat, Dari bencana dan siksa, Dan dari kesusahan dan kesempitan Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Wahai Tuhanku, semoga Engkau menyelamatkan kami, Dan semoga Tuhan mengilangkan semua yang menyakitkan. Dan semoga Tuhan menjauhkan beberapa tipu daya musuh-musuh, Dan semoga Tuhan mengasihi kami, sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah

Wahai Tuhanku, semoga Tuhan menghilangkan beberapa kesusahan, Dari orang-orang yang berma’siyat dan semua kerusakan. Dan semoga Engkau hilangkan semua bencana dan wabah penyakit, Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah. Maka sudah beberapa rahmat yang telah berhasil, Dan sudah beberapa kehinaan yang dihilangkan,

Dan sudah banyak dari nikmat yang telah sampai, Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah. Seudah berapa kali Tuhan memberi kekayaan orang yang makmur, Dan berapa kali Tuhan mmeberi nikmat kepada orang yang fakir, Dan berapa kali Tuhan mengampuni orang yang berdosa, Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah. Sungguh hati manusia merasa sempit di atas tanah yang luas ini, karena banyaknya marabahaya yang mengerikan.

Dan malapetaka yang menghancurkan, Semoga Tuhan menyelamatkan kami dari bencana yang mengerikan, Sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah. Kami datang dengan memohon pemberian (pertolongan), Dan memohon agungnya kebaikan dan keuntungan, Semoga Tuhan meluaskan anugerah (kenikmatan) yang melimpah-limpah, Dari sebab berkahnya ahli badar Ya Allah.

Maka janganlah Tuhan menolak kami serta menjadi rugi besar, Bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik, dan selalu bersuka ria. Wahai dzat yang punya keagungan (kemenangan), Dengan sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Jika Tuhan terpaksa menolak hamba, maka kepada siapakah kami akan datang memohon dengan mendapat semua hajat kami, wahai dzat yang menghilangkan beberapa bencana dunia dan akhirat, hilangkan bencana-bencana hamba lantaran berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Wahai Tuhanku, semoga Tuahn mengampuni kami dan memuliakan diri kami, dengan mendapat hasil beberapa permohonan kami, dan menolak keburukan-keburukan dari kami, Dengan mendapat berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Wahai Tuhanku, Engkaulah yang punya belas kasihan, dan punya keutamaan (anugerah) lagi kasih sayang, Sudah banyaklah kesusahan yang hilang, Dari sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Dan semoga Tuhan melimpahkan rahmat kepada Nabi yang senantiasa berbakti kepada Tuhan, dengan limpahan rahmat dan keselamatan yang tak terbilang dan tak terhitung. Dan semoga tetap atas para keluarga nabi dan para sayyid yang bersinar nur cahayanya, sebab berkahnya sahabat ahli badar Ya Allah.

Related Posts

Shalawat Memohon Agar Bertambah Kenikmatan Lahir dan Batin

Apabila shalawat ini di baca secara terus menerus, maka akan memperoleh dan merasakan kenikmatan lahir dan batin. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut: اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْوَاَنْعِمْ وَتَفَضَّلْ وَبَارِكْ…

Bacaaan Shalawat Nariyah (Arab, Latin dan Artinya) Beserta Manfaatnya

Shalawat ini jika ingin mendapatkan hajat agar dibaca sebanyak 4444 kali, lalu memohon agar dikabulkan hajatnya. Shalawat ini dinamakan shalawat kamilah atau nariyah atau tafrijiyah. Fadhilahnya sangat besar…

Bacaan Shalawat Badawiyah (Arab, Latin dan Artinya)

Shalawat ini dibaca ketika dalam keadaan susah atau menghadapi bahaya khusus atau umum. Dibaca dengan berulang-ulang sampai mendapatkan ketenangan batin. اَللّٰهُمَّ صَلِّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَاوَمَوْلاَنَامُحَمَّدٍشَجَرَةِالْاَ صْلِ النُوْرَانِيَّةِ,…

Shalawat Mohon Kesehatan Jasmani dan Rohani (Hati) Atau Shalawat Thibbil Quluub

Fadhilah atau manfaat dari shalawat ini adalah agar kita benar-benar dapat memperoleh kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu biasakanlah dan perbanyaklah membaca shalawat ini. Adapun lafadhnya adalah…

Shalawat Mohon Terhindar Dari Bahaya dan Mohon Rezeki Yang Mudah (Shalawat Nuril Anwar)

Jika shalawat ini dibaca seiap selesai shalat fardhu, niscaya akan terhindar dari segala mara bahaya dan memperoleh rezeki yang mudah. Shalawat ini adalah shalawat Wali Kutub Ahmad Al…

Shalawat Mohon Banyak Rezeki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan (yang diberikan oleh Tuhan); makanan (sehari-hari); nafkah; penghidupan; pendapatan (uang dan sebagainya untuk memelihara…