Doa

Cara Mendoakan Bersin Yang Berulang-Ulang

Apabila seseorang bersin secara berturut-turut, maka disunatkan men-tasymit-nya pada tiap kali sampai bilangan tiga kali.

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan Sunan Turmudzi melalui Salamah ibnul Akwa’ r.a: Bahwa ia pernah mendengar Nabi saw mengucapkan terhadap seorang lelaki yang bersin di hadapannya:

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

“Yarhamukallaahu (semoga Allah merahmatimu).”

Kemudian lelaki itu bersin lagi, naka Nabi saw bersabda, “Lelaki itu terserang penyakit pilek.”

Demikian lafadz yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim.

bersin

Menurut riwayat Abu Daud dan Imam Turmudzi, Salamah bercerita: Seorang lelaki bersin di hadapan Rasulullah saw, sedangkan aku menyaksikannya, lalu Rasulullah saw menjawab:

يَرْحَمُكَ اللّٰه

“Yarhamukallaahu (semoga Allah merahmatimu).”

Kemudian lelaki itu bersin lagi yang kedua atau ketiga kalinya, maka Rasulullah saw bersabda, “Semoga Allah merahmatimu, lelaki ini sedang pilek.”

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini sahih.

Hadits yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Turmudzi melalui Ubaidillah ibnu Rifa’ah, seorang sahabat r.a, yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:, “Orang yang bersin di tasymit sebanyak 3 kali. Jika lebih, engkau boleh men-tasymit-nya, boleh pula tidak.”

Demikianlah penjelasan dari kami tentang bersin yang berulang-ulang. Semoga uraian singkat di atas dapat membawa manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat, amiin.

Related Posts

Inilah Doa Setelah pernikahan (akad nikah)

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan…

Bacaan Doa Ketika Bersin dan Mendengar Orang Lain Bersin

Bersin adalah keluarnya udara semi otonom yang terjadi dengan keras lewat hidung dan mulut. Udara ini dapat mencapai kecepatan 70 m/detik (250 km/jam). Bersin dapat menyebarkan penyakit lewat…

Doa Ketika Bersin dan Jawaban Bagi Orang Yang Mendengar Bersin

Setelah bersin, umat islam dianjurkan untuk membaca doa. Di bawah ini ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan ha tersebut. Diriwayatkan di dalam kitab Muwaththa’ Imam Malik melalui Imam…

Bacaan Doa Ketika Bersin dan Ketika Mendengar Orang Lain Bersin

Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang bersin, setelah itu dia disunatkan mengucapkan kalimat Alhamdu lillaahi (segala puji bagi Allah); tetapi seandainya dia mengucapkan Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiina (segala…

Doa Ketika Bersin dan Doa Orang Yang Menjawab Bersin

Orang yang bersin disunatkan untuk memuji Allah swt, dan juga orang yang mendengar orang tersebut memuji Allah, hendaklah menjawabnya. Di bawah ini ada hadis yang menerangkan tentang hal…

Inilah Keutamaan Memuliakan Tamu dan Adab Bertamu Menurut Islam

Doa dan Anjuran Kepada Orang Yang Bersedia Menjamu Tamu Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan, Seorang lelaki datang kepada…