Doa

Doa Al Hawariyyin Pengikut Nabi Isa

Al-Hawariyyin adalah jamak dari kata Hawari, yaitu pengikut setia Nabi ‘Isa, yang selalu mendampingi beliau berdakwah menegakkan agama Allah di kalangan Bani Israil. Al-Quran menyebut mereka sebagai Ansharu’llah, yaitu para penolong agam Allah (Mujahid). Inilah doa Al Hawariyyin atau pengikut Nabi Isa.

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia. “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para Hawariyyun (sahabat-sahabat setia) menjawab. “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. (Ali Imran ayat 52)

Dalil Al Quran Tentang Al-Hawariyyin

Allah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 111-115:

  1. dan (ingatlah), ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: “Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku”. Mereka menjawab: Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)”.
  2. (ingatlah), ketika Pengikut-pengikut Isa berkata. “Hai Isa putera Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?”. Isa menjawab: “Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman”.
  3. mereka berkata: “Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati Kami dan supaya Kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada Kami. Dan Kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu”.
  4. Isa putera Maryam berdoa. “Ya Tuhan Kami turunkanlah kiranya kepada Kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi Kami. Yaitu orang-orang yang bersama Kami dan yang datang sesudah Kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rzekilah Kami, dan Engkaulah pemberi rezki yang paling Utama”.
  5. Allah berfirman: “Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu). Maka Sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia”.

Doa Pengikut Nabi Isa

رَبَّنَااٰمَنَّابِمَااَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَاالرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَامَعَ الشَّاهِدِيْنَ

Rabbanaa aamannaa bimaa anzalta wat taba’naar rasuula faktubnaa ma’as syaahidiina.

“Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah).” Al Quran surat Ali Imran ayat 53

Menurut keterangan Al Quran, doa ini adalah yang diucapkan al Hawariyah sesudah menyatakan imannya akan Isa dan sesudah Isa mempersaksikannya.

Related Posts

Doa Bala Tentara Thalut

Thalut adalah raja bani Israil. Kekuasaannya berawal dari penjajahan bangsa Palestina kepada bangsa Israil. Lalu nabi Samuel menyarankan agar rakyat Israil bersabar menunggu mukjizat dari Allah Maha Esa….

Doa Ashabul Kahfi

Siapa Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun hijriah atau 300 tahun masehi, untuk melarikan diri dari kekejaman…

Bacaan doa Raja An Najasyi

Najasyi Asham bin Abjar  adalah raja negeri Habsyah  di zaman Nabi Muhammad. Namanya Ashhama bin Al-Abjar. Beliau masuk Islam setelah mendengar dakwah dari Ja’far ibn Abi Thalib. Menurut…

Doa Yang dibaca pengikut Nabi Musa

Musa adalah seorang rasul dan nabi pilihan Allah yang diutus menghadap kepada kaum Fir’aun, serta diutus membebaskan Bani Israil menghadapi penindasan bangsa Mesir. Musa dikenal sebagai perantara dalam…

Kumpulan Doa Taubat Yang Sering Dibaca Rasulullah

Walaupun Nabi Muhammad sudah mendapat jaminan surga dan ampunan dari Allah, tetapi beliau tetap saja berdoa memohon ampun kepada Allah. Melihat hal tersebut, sebagai umatnya kita harus meneladani…

Contoh doa yang dipraktekkan dan diajarkan Nabi Muhammad

Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna dan manusia yang memiliki akhlak terbaik. Oleh karena itu, setiap orang hendaklah mengikuti dan meneladani sifat dan perilakunya. Walaupun Nabi Muhammad…