Bagaimana Cara mengobati penyakit waswas

Bagaimana Cara mengobati penyakit waswas

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Utamah ibnu Abul Ash r.a. yang menceritakan:

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalang-halangi antara diriku dan salatku serta bacaan Al Qur’anku yang dicampuradukkan olehnya kepadaku.” Maka Rasulullah saw bersabda, “Dialah setan yang dikenal dengan sebutan Khinzab. Apabila engkau merasakannya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaannya, kemudian meludahlah ke arah kirimu sebanyak tiga kali.” Maka aku membiasakan hal tersebut, akhirnya Allah melenyapkannya dariku.

Khinzab menurut sebagian ulama dibaca khanzab, dan ada pula di antara mereka yang membacanya khunzab, tetapi riwayat yang mengatakannya khinzab dan khanzab sangat terkenal. Demikian menurut keterangan yang dikemukakan oleh Ibnul Atsir di dalam kitab Nihayatul Gharib. Kesimpulannya, riwayat yang terkenal mengatakan khanzab dan khinzab.

waswas

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang jayyid memalui Abu Zumail yang menceritakan, “Aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas r.a. bahwa aku merasakan sesuatu (godaan) di dalam dadaku.” Ibnu Abbas r.a. bertanya, “Apakah itu?” aku menjawab, “Aku tidak akan membicarakannya.” Ia berkata, “Apakah ssuatu keraguan?” lalau ia tertawa dan mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang selamat dari hal tersebut hingga Allah swt menurunkan firman-Nya damal surat Yunus ayat 94:

Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, Maka Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu temasuk orang-orang yang ragu-ragu.

Lalu Ibnu Abbas r.a. berkata kepadaku, “Apabila engkau merasakan sesuatu (godaan) dalam dirimu, maka ucapkanlah:

هُوَالْاَ وَّلُ وَالْاٰ خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَىْءٍعَلِيْمٌ

Huwal awwalu wal-aakhiru wadh-dhaahiru wal-baatinu wahuwa bikulli syai-in ‘aliimun.

“Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”