Doa

Doa bila mengalami waswas

Diriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam risalah Al Ustadz Abul Qasim Al Qusyairi melalui Ahmad ibnu Atha Ar Raudzbari yang menceritakan, “Aku mempunyai rasa kurang puas dalam masalah bersuci, dan di suatu malam dadaku terasa sempit karena terlalu banyak menuangkan air dalam bersuciku, sedangkan hatiku masih belum tenang. Maka aku berkata, “Wahai Rabbku, aku memohon maaf-Mu, aku memohon maaf-Mu.” Lalu aku mendengar suara tanpa rupa yang mengatakan, “Pemaafan berada pada ilmu,” maka lenyaplah rasa waswas itu dariku.

Sebagian ulama mengatakan, disunatkan mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaah (tidak ada Tuha selain Allah) bagi orang yang mendapat cobaan waswas dalam wudu, dalam salat atau dalam hal lainnya yang serupa.

Sesungguhnya setan apabila mendengar zikir, maka ia mundur dan menjauh. Lafaz laa ilaaha illallaah adalah puncak zikir, maka kalimat ini dipilih oleh para sadat yang mulia, orang-orang pilihan dari kalangan umat ini, yaitu ahli dalam mendidik kaum salikin dan kum muridin untuk ahli khalwah, dan menganjurkan kepada mereka untuk melestarikannya. Para ahli sufi mengatakan, penawar yang paling bermanfaat untuk menolak rasa waswas ialah menghadapkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada-Nya dan memperbanyak zikir.

Ahmad ibnu Abul Hawari mengatakan, “Aku mengadu kepada Abu Sulaiman Ad Darini tetntang rasa waswas (yang kualami), maka ia berkata, ‘Apabila engkau menghendaki agar rasa waswasmu lenyap, kapan saja engkau merasakannya, buatlah dirimu gembira. Karena sesungguhnya apabila engkau merasa gembira, niscaya rasa waswas itu akan hilang darimu. Tiada sesuatu pun yang paling dibenci oleh setan selain kegembiraan orang mukmin; dan jika engkau merasa susah dengan waswasmu itu, niscaya ia makin bertambah’.” Aku mengatakan bahwa hal ini termasuk yang mengukuhkan apa yang telah dikatakan oleh sebagian imam, “Sesungguhnya waswas itu hanya menimpa orang yang sempurna imannya, karena maling itu tidak akan mengincar rumah yang kosong.”

Related Posts

Bagaimana Cara mengobati penyakit waswas

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Utamah ibnu Abul Ash r.a. yang menceritakan: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalang-halangi antara diriku dan salatku serta bacaan…

Doa bila dilanda penyakit waswas

Allah swt berfirman dalam surat Fushillat ayat 36, “Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”…

Doa bila dicekam rasa kesepian atau rasa takut

Setiap manusia kadang dalam hidupnya mengalami kesepian atau ditimpa ketakutan. Nah, kita sebagai umat muslim, hal tersebut jangan sampai menjadikan kita lupa diri atau melakukan perbuatan yang tidak…

Doa bila terlilit utang yang tak terbayar

Di dalam hidup ini, kadang manusia mengalami permasalahan mengenai utang. Hal ini sering sekali menimpa seseorang, baik utangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (makan) ataupun, utang untuk…

Doa tolak bala sesuai sunnah

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: Tidak sekali-kali Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dalam keluarga, harta benda…

Doa bila menghadapi perkara yang sulit

Kesulitan atau kemudahan merupakan realita hidup yang pasti akan kita hadapi. Hal ini sudah merupakan ketetapan takdir yang telah tercatat dalam Lauhul Mahfuzh. Sebagai manusia, kita berkewajiban melakukan…