Doa dan Dzikir Musafir Ketika Akan Berangkat

Doa dan Dzikir Musafir Ketika Akan Berangkat

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Nafi’, dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan: Nabi saw bila melepas kepergian seorang lelaki, maka beliau menjabat tangannya dan tidak melepaskannya sebelum lelaki itu sendiri yang melepaskan tangan Rasulullah saw, lalu beliau bersabda:

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ

Astaudi ‘ukallaaha diinaka wa amaanatika wa aakhira ‘amalika.

“Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan seluruh penutup amalmu.”

Musafir

Diriwayatkan pula di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Salim:

Ibnu Umar selalu mengucapkan kalimat berikut kepada seorang lelaki yang hendak melakukan perjalanannya, “Mendekatlah kamu kepadaku, aku akan melepas kepergianmu seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw bila melepas kami. Beliau selalu mengucapkan:

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

Astaudi ‘ullaaha diinaka wa amaanataka wakhawaa tiima ‘amalika.

“Aku titipkan agama, amanat, dan semua penutup amal perbuatanmu kepada Allah.”

Imam Turmudzi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan sahih.

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui Abdullah ibnu Yazid Al Khathmi Ash Shahabi yang menceritakan: Nabi saw apabila melepas keberangkatan pasukan selalu mengucapkan:

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ

Astaudi ‘ullaaha diinakum wa amaanatakum wa khawaa tiima a’maa likum.

“Aku titipkan agama kalian, amanat kalian, dan seluruh penutup amal kalian kepada Allah.”

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Anas r.a. yang menceritakan: Seorang lelaki datang kepada Nabi saw, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan bepergian, maka bekalilah daku.”

Beliau menjawab, “Semoga Allah membekalimu ketakwaan.” Lelaki itu berkata, “Tambahkanlah untukku.” Beliau menjawab, “Dan semoga Allah mengampuni dosamu.” Lelaki itu berkata, “Tambahkanlah lagi untukku.”

Beliau berkata, “Dan semoga Dia memudahkan bagimu kebaikan dimanapun kamu berada.”