Doa masuk rumah sesuai sunnah Rasulullah SAW

Doa masuk rumah sesuai sunnah Rasulullah SAW

Orang yang memasuki rumah disunahkan membaca Bismillah, memperbanyak dzikir kepada Allah, serta mengucapkan salam, baik kepada yang ada di dalam rumah itu (manusia ataupun yang lainnya), karena Allah swt berfirman di dalam Al Qur’an surat An-Nur ayat 61:

“Maka apabila kalian memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik.”

Di dalam kitab Sunan Turmudzi disebutkan sebuah hadist melalui Anas r.a. yang menceritakan: Rasulullah saw pernah bersabda kepadaku, “Hai anakku, apabila kamu memasuki (rumah) keluargamu, maka ucapkanlah salam, niscaya salam itu menjadi berkah atas dirimu dan atas anggota keluarga rumah tanggamu.”

masuk rumah

Di dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan sebuah hadist melalui Abu Malik al Asy’ari, bahwa Rasulullah saw bersabda:

اِذَاوَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَالْمَخْرَجِ, بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا, وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا, وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَاتَوَكَّلْنَا, ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلٰى اَهْلِهِ

Idzaa walajar rajulu baitahu falyaqul: Allaahumma innii as a luka khairal maulaji wa khairal makhraji, Bismillaahi wa lajnaa, wabismillaahi kharajnaa, wa’alallaahi rabbinaa tawakkalnaa, tsumma liyusallim ‘alaa ahlihi.

Apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, hendaknya ia mengucapkan doa, “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Dengan menyebut asma Allah kami masuk, dan dengan menyebut asma Allah pula kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami bertawakal.” Kemudian hendaklah ia mengucapkan salam kepada para penghuni (rumah)nya.