Dzikir

Inilah Hadits mengucapkan salam ketika masuk rumah dan doa memulai makan

Diriwayatkan sebuah hadist melalui Abu Umamah al Bahili yang bernama asli Shudai ibnu Ajlan, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

Ada tiga macam orang yang dijamin oleh Allah swt, yaitu seorang lelaki yang keluar untuk berperang di jalan Allah, ia mendapat jaminan dari Allah swt, hingga Allah mewafatkannya, lalu memasukkannya ke dalam surga, atau Allah mengembalikannya berikut dengan pahala yang diperolehnya dan ghanimah. Dan seorang lelaki yang berangkat ke mesjid (untuk shalat berjamaah), ia mendapat jamina dari Allah swt hingga Allah swt mewafatkannya, lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya dengan memperoleh pahala yang diraihnya dan ghanimah. Dan seorang lelaki yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam, ia mendapat jaminan dari Allah swt.

Diriwayatkan sebuah hadist melalui Jabir r.a. yang menceritakan:

Aku pernah mendengar Nabi saw bersabda, “Apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, lalu ia berdzikir menyebut asma Allah swt ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan berkata (kepada teman-temannya), ‘Tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian.’ Apabila ia masuk (ke rumahnya) tanpa menyebut asma Allah ketika memasukinya, maka setan berkata (kepada teman-temannya), ‘Kalian mendapat tempat untuk menginap.’ Apabila ia tidak menyebut asma Allah ketika makan, maka setan berkata (kepada teman-temannya), ‘Kalian mendapat tempat menginap dan makan malam.

Related Posts

Zikir-zikir sesudah salat

Dzikir sesudah salat hukumnya sunat, dan banyak sekali hadis yang menerangkannya. Diriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Umamah r.a. yang menceritakan: Ditanyakan kepada Rasulullah saw, “Bilakah doa lebih diperkenankan?”…

Dzikir dan Doa Setelah Shalat 5 Waktu Sesuai Sunnah

Dzikir sesudah salat hukumnya sunat, dan banyak sekali hadis yang menerangkannya. Diriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Umamah r.a. yang menceritakan: Ditanyakan kepada Rasulullah saw, “Bilakah doa lebih diperkenankan?”…

Adab dan Etika di dalam mesjid

Orang yang duduk atau sedang berada di dalam mesjid, hendaklah berniat untuk melakukan itikaf. Sesungguhnya itikaf ini dianggap sah menurut mazhab Syafi’i, walaupun seseorang hanya diam sebentar di…

Membaca seribu tasbih menghasilkan seribu kebaikan

Dzikir merupakan perbuatan atau suatu perkara yang sangat dianjurkan oleh islam. Dengan dzikir dapat membuat orang yang melakukannya merasa tenang, bahagia, dan lebih dekat dengan Allah. Banyak sekali…

Kalimat dzikir yang merupakan perbendaharaan dari surga

Di dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan sebuah hadist melalui Abu Musa al Asy’ari r.a yang menceritakan: Nabi saw pernah bersabda kepadaku, “Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu…

Keutamaan Dzikir Dibandingkan Jihad

Dzikir merupakan sebuah perbuatan atau pekerjaan yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Selain mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah, juga akan lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Setiap orang muslim…