Doa ketika hendak mendirikan shalat

Doa ketika hendak mendirikan shalat

Setiap perbuatan atau pekerjaan yang baik, hendaklah diawali dengan membaca Bismillah terlebih dahulu atau berdoa terlebih dahulu. Dibawah ini adalah suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan ketika kita akan mendirikan shalat (mengerjakan shalat).

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ummu Rafi’ r.a.: Bahwa ia pernah mengatakan, “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang Allah swt memberiku pahala atas amal itu.” Nabi saw menjawab, “Hai Ummu Rafi’, apabila engkau bangkit untuk mengerjakan shalat, bertasbihlah kepada Allah sebanyak sepuluh kali, bertahlillah kepada-Nya sebanyak sepuluh kali, bertahmidlah kepada-Nya sepuluh kali, bertakbirlah kepada-Nya sepuluh kali, dan beristighfarlah kepada-Nya sepuluh kali. Karena sesungguhnya apabila engkau bertasbih, Allah berfirman, “ini untuk-Ku”, bila engkau bertahlil, Allah berfirman, “ini untuk-Ku”, apabila engkau bertahmid, Allah berfirman, “ini untuk-Ku”, apabila engkau bertakbir, Allah berfirman, “ini untuk-Ku,” dan apabila engkau beristighfar, Allah berfirman, “Aku telah melakukannya.”

Demikianlah hadist yang menceritakan tentang perbuatan yang hendaknya kita lakukan ketika akan mendirikan shalat. Hendaklah kita membiasakan diri untuk melakukannya dan terus istiqamah dalam melaksanakannya.

Setiap perbuatan baik atau amal kebaikan, hendaklah dilakukan secara istiqamah atau terus menerus. Dan hendaklah kita melakukannya dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridha dari Allah swt. Semoga apa yang kami paparkan di atas, membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, aamiin.