Doa Mohon Agar Terhindar Dari Siksa Kubur dan Neraka

Doa Mohon Agar Terhindar Dari Siksa Kubur dan Neraka

Setiap orang pasti menginginkan agar dirinya terhindar dari siksa neraka. Karena neraka adalah tempat yang sangat ditakuti oleh semua makhluk hidup. Mengingat di neraka lah disiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah selama hidup di dunia.

Agar terhindar dari siksa neraka, maka hendaklah selama hidup di dunia selalu berada dalam jalan Allah, jalan yang lurus, melaksanakan perintah dan kewajiban dari Allah, menjauhi segala larangan-Nya, serta selalu berdoa kepada Allah memohon perlindungan dan rahmat-Nya. Di bawah ini adalah doa yang sangat baik bila selalu di baca, faidahnya adalah agar terhindar dari azab neraka.

رَبَّنَااصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا. اِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّاوَمُقَامًا

Rabbanash rif ‘annaa ‘adzaaba jahannama inna ‘adzaabahaa kaana gharaaman. Innahaa saa at mustaqarran wamuqaaman.

Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azab-Nya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. (Al Furqan Ayat 65-66)