Doa Memohon Kebahagiaan Lengkap Dengan Arab, Latin dan Artinya

Doa Memohon Kebahagiaan Lengkap Dengan Arab, Latin dan Artinya

Doa Memohon Kebahagiaan

Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Untuk mendapatkan kebahagiaan,a berdoalah kepada Allah.

Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Berbagai pendekatan filsafat, agama, psikologi, dan biologi telah dilakukan untuk mendefinisikan kebahagiaan dan menentukan sumbernya.

Para filsuf dan pemikir agama telah sering mendefinisikan kebahagiaan dalam kaitan dengan kehidupan yang baik dan tidak hanya sekadar sebagai suatu emosi. Definisi ini digunakan untuk menerjemahkan eudaimonia (Bahasa Yunani: εὐδαιμονία) dan masih digunakan dalam teori kebaikan.

Meskipun pengukuran langsung derajat kebahagiaan masih menjadi tantangan, beberapa peneliti telah mengembangkan alat untuk melakukan hal itu, misalnya dengan The Oxford Happiness Questionnaire. Para peneliti juga telah mengidentifikasikan beberapa hal yang berhubungan dengan kebahagiaan: hubungan dan interaksi sosial, status pernikahan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religius, penghasilan, serta kedekatan dengan orang-orang bahagia lain.

Menurut islam kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa’adah. Sa’adah adalah kata bentukan dari suku kata sa’ada, yang berarti bahagia.

Menurut Imam Ghazali kebahagiaan merupakan sebuah kondisi spiritual, saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah SWT. Kebahagiaan itu adalah manifestasi berharga dari mengingat Allah.

Doa Umat Islam Untuk Memohon Kebahagiaan

Di bawah ini adalah doa untuk memohon kebahagiaan kepada Allah.

اَللّٰهُمَّ اِنَّانَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَاللِّقَاءِوَالصَّبْرَعِنْدَالْقَضَاءِوَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِوَعَيْشَ السُّعَدَاءِوَالنَّصْرَعَلَى الْاَ عْدَٓاءِوَمُرَافَقَةَ الْاَ نْبِيَآءِ

Allaahumma innaa nas-alukal fauza ‘indal liqaa-i was shabra ‘indal qadhaa-i wa manaazilas syuhadaa-i wa ‘aisyas su’adaa-i wan nashra ‘alal a’daa-i wa muraa faqatal anbiyaa-i.

“Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau kebahagiaan ketika berjumpa Engkau, sabar ketika menghadapi ketetapan (takdir) Engkau, (kami juga memohon) kedudukan para syuhada, kehidupan orang-orang yang berbahagia, pertolongan dalam melawan musuh-musuh dan ditemani para nabi.”

Baiklah, itulah doa untuka memohona kebahagiaan, semoga bermanfaat untuka kita semua, baik di dunia maupun di akhirat.