Inilah Doa Mustajab kepada Allah agar keinginan tercapai (terkabul)

Inilah Doa Mustajab kepada Allah agar keinginan tercapai (terkabul)

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah melalui Buraidah, yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah mendengar seorang lelaki berdoa:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ بِاَنِّى اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّاَنْتَ الْاَ حَدُ الصَّمَدُالَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًااَحَدٌ

Allaahumma innii as-aluka bi annii asyhadu annaka antallaahu laa ilaaha illa antal ahadus shamadul ladzii lam yali walam yuulad walam yakul lahuu kufuwan ahadun.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahwa aku benar-benar telah bersaksi. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Esa lagi tempat bergantung segala sesuatu, tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan, serta tiada seorang pun yang menyamai-Nya.”

Maka Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut asma yang apabila diminta dengan menyebutnya, niscaya Dia memberi; dan apabila berdoa dengannya, niscaya diperkenankan.”

Allah

Di dalam riwayat lain disebutkan seperti berikut, bahwa Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut asma-Nya yang teragung.”

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Nasai melalui Anas yang menceritakan: Bahwa ia duduk bersama Rasulullah Saw dan seorang lelaki sedang salat, kemudian lelaki itu berdoa:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَاِلٰهَ اِلاَّاَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَ رْضِ يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْاِ كْرَامِ يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ

Allaahumma innii as-aluka bi anna lakal hamda laa ilaaha illaa antal mannaanu, badii’us samaawaati wal ardhi, yaa dzal jalaali wal ikraami, yaa hayyu yaa qayyuumu.

“Ya Allah, sesunguhnya aku memohon kepada-Mu bahwa bagi-Mu lah segala puji, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Pemberi anugerah, Pencipta langit dan bumi, wahai Tuhan Yang Memiliki Keagungan dan kemuliaan, wahai Tuhan Yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengatur makhluk-Nya.”

Maka Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah Swt dengan menyebut asma-Nya yang teragung. Apabila disebut di dalam doa, niscaya diperkenankan; dan apabila diminta dengan menyebutnya, niscaya Dia memberi.”