Doa Bila Mendengar Ayam Berkokok dan Anjing Menggonggong

Doa Bila Mendengar Ayam Berkokok dan Anjing Menggonggong

Binatang merupakan makhluk ciptaan Allah, tetapi berbeda dengan manusia. Apabila manusia dianugerahi oleh Allah berupa akal, sedangkan binatang atau hewan berbeda.

Binatang itu ada yang halal dimakan dan ada yang haram, ada yang najis dan ada yang tidak najis. Binatang itu ada yang tinggal di darat dan ada yang di air. Suara binatang juga berbeda-beda. Saat kita mendengar ada suara binatang maka kita dianjurkan untuk membaca doa.

Doa Apabila Ayam Berkokok

Apabila kamu mendengar ayam jago berkokok, mintalah anugerah kepada Allah, sesungguhnya ia melihat malaikat. Tapi apabila kamu mendengar suara keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, sesungguhnya ia melihat setan.

Doa apabila mendengar anjing menggonggong

Apabila kamu melihat anjing menggonggong dan suara keledai, mintalah perlindungan kepada Allah. sesunguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat.