Doa Yang Paling Afdhal Menurut Rasulullah SAW

Doa Yang Paling Afdhal Menurut Rasulullah SAW

Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliua. Rasulullah SAW merupakan teladan dan panutan terbaik bagi seluruh umat manusia. Di bawah ini beliau mengajarkan kepada umatnya mengenai doa yang paling afdhal.

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Ibnu Majah melalui Anas radhiyallaahu ‘anhu yang menceritakan:

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling afdhal?”

Nabi Saw menjawab, “Mintalah kepada Rabbmu kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat.”

Kemudian lelaki itu datang lagi pada hari kedua dan bertanya, “Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling afdhal?”

Maka beliau menjawabnya dengan jawaban yang semisal (sama).

Kemudian lelaki itu datang lagi pada hari ketiga dan bertanya hal yang sama. Maka Nabi Saw menjawab, “Apabila engkau diberi kesehatan di dunia dan diberikan pula kepadamu di akhirat, berarti engkau telah beruntung.”

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan.

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Al Abbas ibnu Abdul Muththalib radhiyallaahu ‘anhu yang menceritakan:

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu hal untuk meminta kepada Allah.” Nabi Saw menjawab, “Mintalah keselamatan kepada Allah.”

Selang beberapa hari kemudian aku datang lagi dan mengatakan, “Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk meminta kepada Allah.”

Maka Nabi Saw bersabda kepadaku, “Hai Abbas, hai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah keselamatan (kesehatan) di dunia dan akhirat.”