Dzikir

Inilah dzikir penghapus dosa

Dosa adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau Wahyu Illahi.

Dalam agama islam, bila seseoarang terlanjur berbuat dosa, maka dia jangan berputus asa. Tetapi hendaknya dia memohon ampunan kepada Allah. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a. diterangkan bahwa:

Sehari semalam adalah dua puluh empat jam. Sedang huruf Laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullaah itu juga berjmlah dua puluh empat. Barang siapa yang membaca Laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullaah maka setiap huruf yang dibaca akan dapat menghapus dosa selama satu jam, sehingga tiada dosa yang tersisa daripadanya, jika hal itu dibaca satu kali. Maka bagaimana jika dibaca sebanyak-banyaknya bahkan dijadikannya sebagai wirid yang tetap setiap saat. Wahai saudara-saudaraku, jika kamu terlanjur berbuat kemaksiatan maka tebuslah dengan membaca Laa ilaaha illallaah dan istighfar, karena kedua itu dapat menghapus dosa, dan jika kalian berbuat maka perbaharuilah imanmu dengan membaca Laa ilaaha illallaah karena kalimat itu dapat memperbaharui iman, membuat suasana menjadi aman dan tenteram, penuh pengampunan dari Allah.

Rasulullah saw telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Baghowi sebagai berikut, “Mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya aku mohon ampun dan bartaubat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.”

Dalam riwayat Imam Muslim juga telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda, ““Untuk tiap-tiap penyakit ada obatnya, sedang obatnya dosa adalah mohon ampunan kepada Allah.”

Ibnu Sunni telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda:

“Barang siapa yang membaca istighfar kepada Allah sebanyak tujuh puluh kali pada setiap harinya, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 700 dosa, dan sungguh seorang hamba atau budak wanita akan sial kehidupannya jika dalam sehari semalam telah melakukan perbuatan dosa lebih dari 700 kali.”

Related Posts

Panduan Dan Tatacara Zikir Serta Doa Sa’i Dalam Ibadah Haji

Sa’i ialah berjalan dari buki Safa ke bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak tujuh kali yang berakhir di bukit Marwah. Perjalanan dari bukit Safa ke bukit Marwah dihitung satu…

Doa dan Dzikir Ketika Sa’i

Ibadah Sa’i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Shafa dan Marwah. Sebagaimana diabadikannya proses pencarian (usaha) air oleh Siti Hajar untuk dirinya dan anaknya, Ismail, menurut Ali Syariati,…

Zikir Yang Berkaitan Dengan Masalah Zakat

Allah swt berfirman dalam surat At Taubah ayat 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.” Diriwayatkan…

Zikir dan Doa Salat Hajat

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Majah melalui Abdullah ibnu Abu Aifa r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: Barang siapa yang mempunyai hajat…

Zikir Salat Tasbih dan Tatacara Salat Tasbih

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi, dari Imam Turmudzi yang mengatakan bahwa hadis tentang salat tasbih bukan hanya satu yang diriwayatkan dari Nabi saw, tetapi tidak ada satu…

Zikir Ketika Salat Tarawih

Salat tarawih merupakan salah satu salat sunat yang luar biasa faedahnya. Salat ini waktunya atau dikerjakannya adalah hanya pada saat bulan ramadhan. Artinya hanya selama satu bulan selama…