Dzikir

Keutamaan membaca istighfar di waktu sore

Diceritakan oleh Al Yafi’i dari sebagian orang-orang shalih yang senantiasa beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Pada suatu malam ketika ia bermunajat kepada Allah, tiba-tiba terlintas di benaknya untuk mohon ampun kepada Allah lalu berdoa, “Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku tentang apa yang Kamu sediakan untukku daripada bidadari surga!”

Ternyata doanya itu dikabulkan oleh Allah. belum selesai ia berdoa tiba-tiba dinding mihrabnya terbelah, lalu keluarlah bidadari-bidadari yang cantik-cantik lagi menawan. Jika turun ke dunia ini niscaya akan membuat penduduk bumi tergoda karenanya, lalu orang shalih itu berkata, “Siapakah kamu ini?” lalu bidadari itu bersyair:

“Engkau telah mengadu kepada Tuhan dan sungguh Dia mengetahui pengaduanmu itu, kamu diberi apa yang telah idamkan, dan segala balak telah dilenyapkan darimu. Tuhanmu mengutusku sebagai penghibur dalam kesepianmu, sesungguhnya aku senantiasa memanggilmu dengan pelan-pelan, seandainya Engkau mendengar panggilanku itu.”

Lalu lelaki itu bertanya, “Untuk siapakah kamu ini?” Jawabnya, “Untukmu.” Lelaki itu berkata lagi, “Berapakah banyaknya gadis-gadis yang akan diberikan padaku?” Ia menjawab, “Sekitar seratus gadis bidadari yang akan diberikan kepadamu dan masing-masing gadis itu mempunyai pelayan. Tiap-tiap pelayan mempunyai dayang, dan tiap-tiap dayang mempunyai pimpinan.”

Akhirnya lelaki itu bergembira lalu bertanya pada sang bidadari, “Apakah Allah juga memberi kepada orang yang lebih banyak daripadaku?” Jawabnya, “Wahai orang miskin, pemberian seperti itu adalah pemberian orang-orang yang malas yang hanya membaca istighfar lalu diampuni dosanya oleh Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah di waktu matahari terbenam. Akhirnya dosanya diampuni.”

Related Posts

Zikir Yang Berkaitan Dengan Masalah Zakat

Allah swt berfirman dalam surat At Taubah ayat 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.” Diriwayatkan…

Zikir dan Doa Salat Hajat

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Majah melalui Abdullah ibnu Abu Aifa r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: Barang siapa yang mempunyai hajat…

Zikir Salat Tasbih dan Tatacara Salat Tasbih

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi, dari Imam Turmudzi yang mengatakan bahwa hadis tentang salat tasbih bukan hanya satu yang diriwayatkan dari Nabi saw, tetapi tidak ada satu…

Zikir Ketika Salat Tarawih

Salat tarawih merupakan salah satu salat sunat yang luar biasa faedahnya. Salat ini waktunya atau dikerjakannya adalah hanya pada saat bulan ramadhan. Artinya hanya selama satu bulan selama…

Inilah dzikir penghapus dosa

Dosa adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau Wahyu Illahi. Dalam agama islam,…

Dzikir intuk meminta ampun kepada Allah dan dzikir untuk minta rizki

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim diterangkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda sebagai berikut, “Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan kegembiraan bagi tiap kesedihannya,…