Dzikir

Inilah Keutamaan Kalimat Tauhid Laa ilaaha illallaah

Bacaan dzikir yang paling utama adalah Laa ilaaha illallaah, tidak ada satupun dzikir yang dapat menyamai keutamaannya sebagaimana yang diberikan oleh Nabi. Oleh sebab itu para masyayikh, guru-guru thariqat banyak memilih kalimat ini sebagai tugas untuk murid-muridnya. Akhirnya mereka dapat melakukannya untuk permulaan jalan pendekatan kepada Allah. Inilah keutamaan kalimat tauhid Laa ilaaha illallaah.

Mereka berkata, “Bagi murid dianjurkan membacanya, dan tidak boleh membaca dzikir yang lain kecuali salat fardhu, shalat sunat, rawatib. Jadi harus menggunakan sebagian besar waktunya untuk membaca Laa ilaaha illallaah, kecuali untuk mengerjakan tugas-tugas yang teramat penting.

Menurut sebagian pendapat yang shahih bahwa dzikir dengan hati yang khusyu’ itu lebih utama daripada sekedar dzikir dengan hati belaka. Dan disunahkan pula bagi orang yang sedang berdzikir untuk memanjangkan kalimat Laa ilaaha illallaah agar dapat meresapi dan dihayati. Karena tujuan dzikir yang terpenting adalah hati yang hadir sewaktu membacanya.

Maka dari itu hendaknya setiap orang yang berdzikir berupaya untuk memperolehnya. Jika seseorang berdzikir dengan hati yang lalai, maka hatinya berarti tidak mengingat kepada Allah dan tidak disebut orang yang berdzikir. Bahkan dia hanya menggerakkan lidahnya. Oleh sebab itu, ia harus bertaubat dan senantiasa membaca istighfar kepada Allah.

Sebagian ulama juga telah berpendapat barang siapa yang berkata “Allah” tapi hatinya lalai, maka ia akan menjadi musuh Allah, baik sewaktu hidup di dunia maupun di akhirat. Al Kutub Al Muhaqqiq Sahal bin Abdillah Attasattturi juga telah berkata. “Aku tidak mengetahui perbuatan maksiat yang lebih hina daripada menyebut nama Allah, tapi hatinya lalai.”

Semoga Allah menyelamatkan kita dari kelalaian di dalam dzikir, shalat dan memberi kita keikhlasan dan khusyu’ di dalam salat maupun dzikir, amiin.

kalimat tauhid laa ilaaha illallah

Manfaat Kalimat Tauhid Laa ilaaha illallaah

Berikut sejumlah manfaat zikir tauhid yang justru banyak dilupakan umat Islam saat ini:

  1. Menurut Imam al-Qusyairi, zikir kalimat tauhid pada setiap pagi sebanyak 1.000 kali dalam kondisi bersuci akan mempermudah membuka pintu rezeki.
  2. Jika diucapkan dengan jumlah yang sama menjelang tidur, ruh orang tersebut akan bermalam di Arsy dan mengambil asupan sekuatnya dari alam tersebut.
  3. Bila dilafalkan pada siang, setan akan melemah. Banyak lagi khasiat langsung dari zikir kalimat tauhid seperti menyingkirkan kejahatan dan membuka tabir alam gaib. Ini sebagaimana hadis riwayat at-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa kalimat tauhid menegasikan hijab antara Allah SWT hingga benar-benar membersihkannya.
  4. Syekh Idrus juga menyertakan riwayat penguat manfaat zikir bahwa zikir kalimat tauhid adalah zikir pelebur dosa. Yang bisa mengantarkan seseorang ke surga dan selamat dari api neraka. Bahkan dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan, kalimat tauhid adalah kunci surga.
  5. Menurut Abu al-Fadhl al-Jauhari, kalimat tauhid juga merupakan zikir segala apa yang ada di surga, termasuk pepohonan dan sungai-sungainya yang indah. Sesaat para penghuni surga masuk, mereka akan mendengar lantunan kalimat tauhid itu secara merdu. Sebagian pun lantas berucap zikir yang banyak dilupakan sewaktu berada di dunia.
  6. Kalimat tauhid juga kerap dijadikan resep oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani kepada siapapun yang mengeluhkan kemaksiatan kepada tokoh sufi tersebut. Nasihat berupa kalimat tauhid itu membuat pencinta khamar dan pelaku zina, atas seizin Allah SWT, akhirnya bertobat berkat bacaan zikir tauhid.

Related Posts

Zikir Yang Berkaitan Dengan Masalah Zakat

Allah swt berfirman dalam surat At Taubah ayat 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.” Diriwayatkan…

Zikir Ketika Salat Tarawih

Salat tarawih merupakan salah satu salat sunat yang luar biasa faedahnya. Salat ini waktunya atau dikerjakannya adalah hanya pada saat bulan ramadhan. Artinya hanya selama satu bulan selama…

Zikir dan Doa Salat Hajat

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Majah melalui Abdullah ibnu Abu Aifa r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: Barang siapa yang mempunyai hajat…

Zikir Salat Tasbih dan Tatacara Salat Tasbih

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi, dari Imam Turmudzi yang mengatakan bahwa hadis tentang salat tasbih bukan hanya satu yang diriwayatkan dari Nabi saw, tetapi tidak ada satu…

Keutamaan membaca istighfar di waktu sore

Diceritakan oleh Al Yafi’i dari sebagian orang-orang shalih yang senantiasa beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Pada suatu malam ketika ia bermunajat kepada Allah, tiba-tiba terlintas di benaknya…

Inilah dzikir penghapus dosa

Dosa adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau Wahyu Illahi. Dalam agama islam,…