Doa

Membaca surat Al Hasyr ketika akan tidur dan berdoa sebelum tidur

Di dalam kitab Sunan Abu Daud ada sebuah hadis dengan sanad yang sahih, melalui seorang lelaki dari kabilah Aslam, salah seorang sahabat Nabi saw yang menceritakan:

Ketika aku sedang duduk di hadapan Rasulullah saw, datanglah seorang lelaki dari kalangan sahabat, lalu lelaki itu berkata, “Wahai Rasulullah, aku disengat tadi malam hingga aku tidak dapat tidur sampai pagi hari.” Nabi saw bertanya, “Apakah yang menyegatmu?” lelaki itu menjawab, “Kalajengking.” Nabi saw bersabda, “Ingatlah, sesungguhnya andaikata engkau mengucapkan kalimat berikut ketika engkau berada di sore hari:

اَعُوْذُبِكَلِمَتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ اِنْ شَاءَاللّٰهُ تَعَالٰى

A’uudzu bikalimatillaahit taammaati min syarri maa khalaqa lam yadhurraka insyaa Allaahu ta’aalaa.

‘Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang diciptakan oleh-Nya.’ Niscaya tiada sesuatu pun yang membahayakanmu dengan seizin Allah swt.”

Di dalam kitab Ibnu Sinni diriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan:

Nabi saw menganjurkan kepada seorang lelaki untuk membaca surat Al Hasyr bila ia telah berada di peraduannya, dan beliau bersabda, “Jika engkau mati, niscaya engkau mati syahid,” atau beliau bersabda, “Termasuk ahli surga.”

Di dalam kitab Shahih Muslim melalui sahabat Ibnu Umar r.a. yang menceritakan: “Bahwa ia pernan memerintahkan kepada seorang lelaki apabila telah berada di peraduannya, hendaknya mengucapkan doa berikut:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِى وَاَنْتَ تَتَوَفَّاهَالَكَ مَمَاتُهَاوَمَحْيَاهَااِنْ اَحْيَيْتَهَافَاحْفَظْهَاوَاِنْ اَمَتَّهَافَاغْفِرْلَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

Allaahumma anta khalaqta nafsii wa anta tatawaffahaa laka mamaa tuhaa wamahyaahaa in ahyaitahaa fahfadh-haa wa in amattahaa faghfir lahaa Allaahumma innii as-alukal ‘aafiyata.

“Ya Allah, Engkaulah yang telah menciptakan diriku dan Engkau pulalah yang mematikannya, kehidupan dan kematiannya berada di tangan (kekuasaan)-Mu. Jika engkau menghidupkannya, peliharalah ia; dan jika Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesehatan kepada-Mu.” Ibnu Umar r.a. mengatakan, “Aku pernah mendengar doa itu dari Rasulullah saw.”

Related Posts

Doa Nabi Muhammad saw ketika berbaring di peraduan (tempat tidur)

Di dalam kitab Ibnu Sinni diriwayatkan melalui Abdullah ibnu Amr ibnul Ash r.a. dari Rasulullah saw, bahwa beliau apabila telah berbaring di atas peraduannya mengucapkan doa berikut: اَللّٰهُمَّ…

Inilah dzikir dan doa yang diucapkan ketika hendak tidur

Di dalam kitab Ibnu Sinni, diriwayatkan melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: “Sejak ia hidup bersama Rasulullah saw hingga beliau wafat, ia belum pernah melihat Rasulullah saw tidur…

Doa Terbangun Tengah Malam Menurut Islam

Orang yang terbangun di malam hari ada dua macam: Tidak tidur lagi sesudahnya. Melanjutkan tidurnya. Bagi orang yang mengalami hal demikian, disunatkan untuk berzikir kepada Allah swt sampai…

Doa bila terjaga (bangun) tengah malam

Di dalam kitab Sunan Abu Daud diriwayatkan dengan sanad yang tidak dinilai dhaif, melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw apabila terbangun dari tidur pada sebagian…

Doa Saat Terbangun Di Tengah Malam

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi, Ibnu Majah dan Ibnu Sinni dengan sanad yang jayyid melalui sahabat Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: “Apabila…

Doa Nabi Muhammad saw ketika akan tidur

Diriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui sahabat Ibnu Umar r.a. yang menceritakan,”Nabi saw apabila berada di tempat peraduannya mengucapkan doa…