Dzikir

Keutamaan Dzikir Dibandingkan Jihad

Dzikir merupakan sebuah perbuatan atau pekerjaan yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Selain mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah, juga akan lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Setiap orang muslim hendaknya selalu istiqamah dalam melakukan dzikir, walaupun dalam keadaan sibuk.

Di dalam kitab Imam Turmudzi disebutkan sebuah hadist melalui Abu Sa’id ak Khudri r.a:

Bahwa Rasulullah saw pernah ditanya, “Ibadah apakah yang lebih utama derajat (pahala)nya di sisi Allah pada hari kiamat?” Nabi saw bersabda, “Orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, juga lebih utama dari orang yang berperang di jalan Allah swt?” Nabi saw menjawab, “Seandainya ia memukulkan pedangnya di dalam pasukan kaum kuffar dan kaum musyrik hingga pedangnya patah dan berlumuran darah, niscaya orang-orang yang berdzikir kepada Allah masih lebih utama darinya.”

Diriwayatkan pula di dalam kitab Sunan Imam Turmudzi dan Sunan Ibnu Majah melalui Abu Darda r.a, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

Maukah kuceritakan kepada kalian tentang amal perbuatan yang paling baik buat kalian, paling suci (berharga) di sisi kalian, dan paling banyak mengangkat derajat (pahala) kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada menghadapi musuh kalian, lalu kalian memukul leher mereka dan mereka memukul leher kalian?” Mereka menjawab, “Tentu saja kami mau.” Nabi saw bersabda, “Berdzikir kepada Allah swt.”

Related Posts

Zikir-zikir sesudah salat

Dzikir sesudah salat hukumnya sunat, dan banyak sekali hadis yang menerangkannya. Diriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Umamah r.a. yang menceritakan: Ditanyakan kepada Rasulullah saw, “Bilakah doa lebih diperkenankan?”…

Dzikir dan Doa Setelah Shalat 5 Waktu Sesuai Sunnah

Dzikir sesudah salat hukumnya sunat, dan banyak sekali hadis yang menerangkannya. Diriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Umamah r.a. yang menceritakan: Ditanyakan kepada Rasulullah saw, “Bilakah doa lebih diperkenankan?”…

Adab dan Etika di dalam mesjid

Orang yang duduk atau sedang berada di dalam mesjid, hendaklah berniat untuk melakukan itikaf. Sesungguhnya itikaf ini dianggap sah menurut mazhab Syafi’i, walaupun seseorang hanya diam sebentar di…

Inilah Hadits mengucapkan salam ketika masuk rumah dan doa memulai makan

Diriwayatkan sebuah hadist melalui Abu Umamah al Bahili yang bernama asli Shudai ibnu Ajlan, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: Ada tiga macam orang yang dijamin oleh Allah swt,…

Kalimat dzikir yang merupakan tanaman di surga

Di bawah ini adalah beberapa kalimat dzikir yang sangat dianjurkan untuk diamalkan sehari-hari, mengingat faedah atau manfaatnya yang sangat besar.  Kita semua hendaknya istiqamah untuk melakukan dzikir setiap…

Membaca seribu tasbih menghasilkan seribu kebaikan

Dzikir merupakan perbuatan atau suatu perkara yang sangat dianjurkan oleh islam. Dengan dzikir dapat membuat orang yang melakukannya merasa tenang, bahagia, dan lebih dekat dengan Allah. Banyak sekali…