Keutamaan Dzikir Dibandingkan Jihad

Keutamaan Dzikir Dibandingkan Jihad

Dzikir merupakan sebuah perbuatan atau pekerjaan yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Selain mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah, juga akan lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Setiap orang muslim hendaknya selalu istiqamah dalam melakukan dzikir, walaupun dalam keadaan sibuk.

Di dalam kitab Imam Turmudzi disebutkan sebuah hadist melalui Abu Sa’id ak Khudri r.a:

Bahwa Rasulullah saw pernah ditanya, “Ibadah apakah yang lebih utama derajat (pahala)nya di sisi Allah pada hari kiamat?” Nabi saw bersabda, “Orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, juga lebih utama dari orang yang berperang di jalan Allah swt?” Nabi saw menjawab, “Seandainya ia memukulkan pedangnya di dalam pasukan kaum kuffar dan kaum musyrik hingga pedangnya patah dan berlumuran darah, niscaya orang-orang yang berdzikir kepada Allah masih lebih utama darinya.”

Diriwayatkan pula di dalam kitab Sunan Imam Turmudzi dan Sunan Ibnu Majah melalui Abu Darda r.a, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

Maukah kuceritakan kepada kalian tentang amal perbuatan yang paling baik buat kalian, paling suci (berharga) di sisi kalian, dan paling banyak mengangkat derajat (pahala) kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada menghadapi musuh kalian, lalu kalian memukul leher mereka dan mereka memukul leher kalian?” Mereka menjawab, “Tentu saja kami mau.” Nabi saw bersabda, “Berdzikir kepada Allah swt.”