Shalawat

Sunat mengucapkan salawat dan salam dengan suara keras

Apabila disebut nama Rasulullah saw disunatkan mengucapkan salawat dan salam dengan suara keras, tetapi tidak boleh berlebihan. Di antara ulama yang menganjurkan agar mengeraskan suara dalam membaca salawat dan salam ialah Imam Al Hafizh Abu Bakar Al Khathib Al Bagdadi dan lain-lain.

Menggabungkan salawat dan salam

Apabila seseorang mengucapkan salawat untuk Nabi saw, hendaklah ia menggabungkan antara salawat dan salam, jangan membatasi diri dengan salah satu dari keduanya. Untuk itu, jangan hanya mengucapkan shallallaahu, dan jangan pula mengucapkan ‘alaihis salam saja.

Membuka doa dengan hamdalah dan salawat untuk Nabi saw

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam Turmudzi, dan Imam Nasai melalui Fudhalah ibnu Ubaid r.a. yang menceritakan:

Rasulullah saw mendengar seorang lelaki berdoa di dalam salatnya tanpa memuji kepada Allah swt, dan tanpa membaca salawat untuk Nabi saw. Maka Rasulullah saw bersabda, “Orang ini sangat terburu-buru,” kemudian beliau (Nabi saw) memanggilnya dan berkata kepadanya atau kepada selainnya, “Apabila seseorang di antara kalian berdoa, hendaklah memulainya dengan memuji Rabbnya dan menyanjung-Nya, kemudian membaca salawat untuk Nabi saw, setelah itu baru berdoa menurut kehendaknya.”

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui sahabat Umar ibnul Khatthab yang mengatakan, “Sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tiada sesuatu pun darinya yang dapat naik sebelum engkau membaca salawat kepada Nabimu saw.”

Menurut para ulama sunat memulai doa dengan membaca hamdalah (memuji) kepada Allah swt dan menyanjung-Nya, kemudian membaca salawat untuk Rasulullah saw. Demikian pula di akhir doa, disunatkan membaca kedua hal tersebut.

Related Posts

Bacaan Shalawat Munjiyat dan Khasiatnya

Banyak sekali jenis atau bacaan shalawat, tetapi substansinya sama yaitu membaca salam dan mendoakan Nabi Muhammad saw. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, “Barang siapa yang membaca shalawat kepadaku…

Teks Shalawat Nariyah Lengkap Dengan Arab, Latin dan Artinya

Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw merupakan sebuah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam syariat islam. Nabi Muhammad bersabda, “Barang siapa yang membaca shalawat kepadaku sekali, jadilah dia…

Shalawat Penambah Rezeki dan Supaya Jasad Tidak Tersentuh Neraka

Rezeki berarti penghidupan, tiap-tiap yang bermanfaat, segala yang berdaya guna bagi makhluk. Rezeki Allah swt berarti penghidupan atau tiap-tiap yang berguna bagi kehidupan makhluk berasal dari Allah swt….

Bacaan shalawat agar memiliki derajat yang tinggi

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, beliau sedang duduk di masjid. Datanglah seorang pemuda kepadanya, lalu beliau memuliakannya dan mendudukkannya di dekatnya di atas Abu Bakar. Kemudian beliau mengajukan…

Inilah Kalimat Shalawat Paling Utama

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sangat-sangat menganjurkan untuk memperbanyak shalawat atas beliau dalam beberapa haditsnya. Khususnya pada hari paling mulia, Jum’at. Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya di antara hari kalian…

Bacaan Shalawat Untuk Ketabahan Jiwa Raga

Jiwa atau Jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya “benih kehidupan”. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah (immaterial) dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya…