Dzikir pagi dan petang lengkap dengan Arab, Latin dan Artinya

Dzikir pagi dan petang lengkap dengan Arab, Latin dan Artinya

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui sahabat Anan r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: “Apakah seseorang di antara kalian tidak mampu bila melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Dhamdham?” mereka bertanya, “Siapakah Abu Dhamdham itu, Wahai Rasulullah saw?” beliau menjawab, “Bila pagi hari dia mengucapkan

اَللّٰهُمَّ اِنِّى قَدْوَهَبْتُ نَفِسِى وَعِرْضِى لَكَ

Allaahumma innii qad wahabtu nafsii wa’irdhi laka.

‘Ya Allah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku dan kehormatanku kepada-Mu,’ janganlah ia balas mencaci orang yang mencacinya, janganlah balas menganiaya orang yang menganiayanya, dan janganlah balas memukul orang yang memukulnya.”

 

Diriwayatkan pula di dalam kitab Ibnu Sinni, melalui Abu Darda r.a dari Nabi saw yang pernah bersabda: “Barang siapa di setiap hari, yakni pada pagi hari dan sore hari mengucapkan doa berikut:

حَسْبِىَ اللّٰهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّهُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

Hasbiyallaahu laa ilaaha illaa huwa ‘alaihi tawakkaltu wahuwa rabbul ‘arsyil ‘adhiimi.

‘Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dia adalah Rabb ‘Arasy yang agung,’ sebanyak 7 kali, niscaya Allah memberinya kecukupan terhadap apa yang disusahkannya berupa perkara dunia dan akhirat.”

Diriwayatkan juga di dalam kitab Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Sinni dengan sanad yang dhaif melalui sahabat Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

“Barang siapa yang membaca surat Haa Miim Al Mu’min hingga firman-Nya, ‘Ilaihil Mashir’ dan ayat kursyi ketika pagi hari, niscaya ia dipelihara berkat keduanya hingga sore hari. Dan barang siapa yang membaca keduanya di sore hari, niscaya ia dipelihara berkat keduanya hingga pagi hari.”