Tata Cara dan Bacaan Doa Shalat Istikharah

Istikharah adalah salat (doa) yang dilakukan untuk meminta petunjuk Allah karena bingung menentukan pilihan. Istikharah direkomendasikan Nabi Muhammad kepada siapa pun yang ingin melakukan sesuatu tetapi merasa ragu-ragu untuk melakukannya 영화 숙희 다운로드. Ini dilakukanmencari bimbingan untuk membuat keputusan yang tepat. Dilaporkan bahwa Nabi Muhammad mengajari teman-temannya untuk melakukan Istikharah. Agar lebih memahaminya, di bawah ini akan dijelaskan tentang tata cara dan bacaan doa shalat isikharah.

Kapan salat Istikharah dilakukan?

Penjelasan tata cara dan bacaan doa shalat isikharah ini juga memuat tentang kapan waktunya shalat istikharah dilakukan 윈도우 무비 메이커 한글 다운로드. Para ulama Islam setuju bahwa istikharah disarankan ketika seseorang tidak tahu keputusan yang tepat untuk dibuat.

Jika seseorang tidak yakin tentang apakah tindakan yang mungkin dilakukannya akan membawa kebaikan baik di dunia ini dan akhirat. Jika seseorang ragu-ragu, tidak tahu apakah “itu” adalah hal yang benar untuk dilakukan maka istikharah adalah doa yang dapat menenangkan pikirannya 자바 서버 파일 다운로드. Ini adalah doa yang mengakui Allah sebagai satu-satunya kekuatan dan kekuatan di dunia ini.

Bimbingan Allah diperlukan untuk memastikan bahwa manusia mengikuti jalan lurus dan benar yang mengarah pada kehidupan bahagia yang abadi. Misalnya, jika seseorang ingin mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, seperti apakah atau tidak melakukan haji sukarela tahun ini, atau untuk mengusulkan pernikahan dengan orang tertentu 다운로드. Maka itu dapat diterima dan direkomendasikan bahwa dia berdoa istikharah.

Istikharah

Pahamilah dengan hati-hati bahwa istikharah adalah untuk hal-hal yang dianggap direkomendasikan atau diizinkan. Ini untuk kasus-kasus di mana ada konflik. Haruskah saya berikan kepada badan amal ini atau yang lain? Haruskah saya melamar pekerjaan halal ini atau yang lain 다운로드?

Seseorang harus berdoa istikharah mengenai hal yang menurutnya lebih mungkin untuk menjadi lebih baik dan kemudian melanjutkan dengan melakukannya.

Disarankan, sebelum berdoa istikharah, untuk berkonsultasi dengan seseorang yang anda kenal tulus. Peduli dan memiliki pengalaman, dan yang dapat dipercaya berkaitan dengan komitmen dan pengetahuan religiusnya 다운로드.

Tata cara salat istikharah

Pertama-tama niat melakukan salat istikharah, kemudian pada rakaat pertama setelah Al Fatihah membaca surat Al Kafirun atau surat lainnya yang dihafal. Pada rakaat kedua setelah Al Fatihah membaca surat Al Ikhlas atau surat lainnya. setelah salat selesai dilakukan, kemudian bacalah doa berikut ini:

Doa Istikharah

اَلّٰلهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكُ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَ تِكَ وَ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ا لْعَظيْمِ فَاِ نَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَاَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبْ الّٰلهُمّ اِنْ كُنْتَ تَعلَمُ اَنَّ هٰذَ اا لْاَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِ يْنِيْ وَمَعَا شِي وَعَا قِبَتِ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهِ فَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَرِكْ لِي فِيهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعلَمُ اَنَّ هٰذَاالْاَ مْرَ شَرٌّ لِي فِي دِ يْنِي وَمَعَا شِي وَعَا قِبَتِ اَمْرِى وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَصْرِ فْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِى عَنْهُ وَاقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَا نَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

Allaahumma innii astakhiiruka bi’ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as-aluka min fadhlikal ‘adhiimi maven library. Fainnaka taqdiru walaa aqdiru wata’lamu walaa a’lamu wa anta ‘allaamul ghuyuub. Allaahumma inkunta ta’lamu anna haadzal amra khairun lii fii diinii wama’aa syii wa’aaqibati wa’aajilihii wa aajilihi faqdirhu lii wa yassirhulii. Tsumma bariklii fiihi wa inkunta ta’lamu anna haadzal amra syarrun lii fii diinii. Wama’aasyii wa’aaqibatil amrii wa’aajilihii wa aajilihii fashrifhu ‘annii washrifnii ‘anhu waqdir liyal khaira haitsu kaana tsumma radh dhinii bihi ios 13 음악.

Arti Doa Istikharah

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau memilih (yang baik untukku) dengan ilmu Engkau. Aku memohon kepada Engkau untuk menentukannya dengan kekuasaan Engkau. Dan aku memohon kepada Engkau anugerah Engkau yang agung. Karena sesungguhnya Engkau mampu memberi ketentuan sedangkan aku tidak, Engkau dapat mengetahinya sedangkan aku tidak.Engkaulah yang Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib 다운로드.

Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa perkara ini, yaitu perkara yang dimaksudkan baik, di dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatnya, cepat atau lambat. Maka tetapkanlah perkara itu untukku, dan mudahkanlah hal itu bagiku, kemudian berilah aku keberkahan di dalamnya.

Dan jika Engkau tahu bahwa perkara ini jelek bagiku, di dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatnya 아틀란티카 다운로드. Maka jauhkanlah perkara itu dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan tetapkanlah itu dariku dan jauhkanlah aku dari sisinya. Serta tetapkanlah untukku kebaikan di manapun adanya, kemudian jadikanlah aku rela kepadanya.”

Demikianlah tata cara dan bacaan doa shalat istikharah, semoga penjelasan singkat diatas dapat bermanfaat untuk kita semua, aamiin.

Related posts