Doa Nabi Muhammad saw ketika sore dan pagi hari

Semua umat muslim hendaklah selalu mendekatkan diri kepada Allah swt. banyak sekali perbuatan yang bisa lebih mendekatkan kita dengan-Nya. Selain berzikir, membaca Al Qur’an, juga dengan seringnya banyak berdoa kepada-Nya.

Allah swt berfirman di dalam surat An Nuur ayat 36-37, “Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaandan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah.”

Di dalam kitab Shahih Muslim, diriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan:

Seorang lelaki datang kepada Nabi saw, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak menjumpai seekor kalajengking pun yang pernah menyengatku tadi malam.” Nabi saw bersabda, “Adapun seandainya engkau mengucapkan ketika sore hari kalimat berikut:

اَعُوْذُبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ

A’uudzubikalimaatillaahit taammaaati min syarri maa khalaqa.

“Aku berlindung melalui kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan.” Niscaya kalajengking itu tidak akan membahayakanmu.

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni seperti berikut:

اَعُوْذُبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ

“Aku berlindung melalui kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan.” Sebanyak 3 kali, niscaya tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya.

Demikianlah doa yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad saw, semoga kita bisa terus mengikuti teladannya.

Scroll to Top