Ayat-ayat untuk menyembuhkan orang gila

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari seorang lelaki, dari ayahnya yang menceritakan:

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw, lalu mengatakan, “Sesungguhnya saudaraku sedang sakit.” Nabi saw bertanya, “Sakit apakah saudaramu itu?” ia menjawab, “Saudaraku terkena penyakit semacam gila.” Nabi saw bersabda, “Bawalah saudaramu itu padaku!”

Maka ia datang, lalu duduk di hadapan beliau dan Nabi saw membacakan kepadanya surat Fatihatul Kitab, empat ayat dari permulaan surat Al Baqarah, dua ayat dari tengah-tengahnya, yaitu firman-Nya, “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, hingg akhir ayat Al Baqarah ayat 164,” ayat kursi, tiga ayat dari akhir surat Al Baqarah, satu ayat dari permulaan surat Ali Imran, dan firman-Nya, “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, sampai akhir ayat Ali Imran ayat 18,”

Dan satu ayat dari surat Al A’raf ayat 54, yaitu firman-Nya, “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi,” dan satu ayat dari surat Al Mu’minun ayat 116, yaitu firman-Nya, “Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (yang mempunyai )’Arasy yang mulia,” dan ayat 3 dari surat Al Jin, yaitu firman-Nya, “Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak (pula) beranak.”

Dan sepuluh ayat dari permulaan surat Ash Shaffaat, dan tiga ayat dari akhir surat Al Hasyr , dan surat Al Ikhlas serta surat Mu’awwidzatain.

Scroll to Top