Shalawat

Inilah hukum mengucapkan radhiyallaahu ‘anhu dan rahimahullaah

Disunahkan mengucapkan radhiyallaahu ‘anhu dan rahimahullaah untuk para sahabat dan tabi’in serta orang-orang sesudah mereka dari kalangan ulama, ahli ibadah, dan semua orang terpilih. Maka dikatakan terhadap mereka kalimat radhiyallaahu ‘anhu (semoga Allah meridainya), atau rahimahullaah (semoga Allah merahmatinya) dan lain sebagainya yang semakna.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ucapan radhiyallaahu ‘anhu hanya khusus bagi sahabat, sedangkan selain mereka diucapkan rahimahullaah saja. Sebenarnya pendapat ini kurang sesuai, bahkan pendapat yang sahih yang dipegang oleh jumhur ulama menilainya sebagai hal yang sunat, dalilnya cukup banyak.

Apabila yang disebutkan adalah seorang sahabat anak seorang sahabat, maka dikatakan radhiyallaahu ‘anhuma (semoga Allah meridhai keduanya), seumpamanya sahabat Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anhuma. Hal yang sama dikatakan pula kepada Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Ja’far, dan Usamah ibnu Zaid serta lain-lainnya. Tujuannya adalah agar taradhdhi mencakup sahabat yang bersangkutan dan orang tuanya secara keseluruhan.

Related Posts

Membaca salawat untuk para nabi beserta keluarga mereka

Para ulama sepakat dalam masalah membaca salawat untuk Nabi Muhammad saw, begitu pula untuk mereka yang termasuk ke dalam golongan orang yang boleh disalawati. Salawat ini disunatkan buat…

Sunat mengucapkan salawat dan salam dengan suara keras

Apabila disebut nama Rasulullah saw disunatkan mengucapkan salawat dan salam dengan suara keras, tetapi tidak boleh berlebihan. Di antara ulama yang menganjurkan agar mengeraskan suara dalam membaca salawat…

Perintah mengucapkan salawat dan salam bagi orang yang mendengar nama Nabi saw

Diriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Abu Hurairah r.a yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, “Terhinalah seorang lelaki apabila namaku disebut di hadapannya, lalu ia tidak…

Rahasia dan Keutamaan Membaca shalawat untuk Nabi Muhammad

Allah swt telah berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 56, “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi saw. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah…

Shalawat Agar Dikabulkan Hajatnya

Shalawat ini mempunyai fadhilah dan keutamaan yang besar sekali, yaitu apabila dibaca sebanyak seribu kali, maka akan dikabulkan hajatnya. Inilah bacaannya: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَاوَمَوْلاَنَامُحَمَّدٍمَاانْفَلَقَتِ الْاَ نْوَارُاِلاَّبِذَاتِهِ Allaahumma…

Shalawat Haibah (untuk mendapatkan keselamatan)

Shalawat ini merupakan shalawat haibah fii quluubil kaafiriin. Faidahnya adalah apabila membiasakan membacanya setiap sehari semalam sebanyak 41 kali, maka Allah berkenan memberikan keselamatan. Bacaannya adalah sebagai berikut:…