Doa

Inilah Keutamaan Memuliakan Tamu dan Adab Bertamu Menurut Islam

Doa dan Anjuran Kepada Orang Yang Bersedia Menjamu Tamu

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan, Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw agar beliau menjamunya, tetapi beliau tidak mempunyai apapun, lalu beliau bersabda, “Tidakkah ada seorang lelaki yang mau menjamu orang ini? Semoga Allah merahmatinya.”

Maka berdirilah seorang lelaki dari kalangan Anshar, lalu ia membawa lelaki tersebut, hingga akhir hadis…

Bertamu Sesuai Contoh Rasulullah saw

Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan:

Seorang lelaki datang kepada Nabi saw lalu berkata, “Sesungguhnya aku dalam kepayahan.” Maka Nabi saw mengirim utusan kepada salah seorang istrinya, maka istrinya itu menjawab, “Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak mempunyai apa-apa kecuali air.”

Kemudian beliau mengirim utusan kepada istrinya yang lain. ia mengatakan hal yang serupa, hingga semua istrinya mengatakan hal yang sama.

Maka beliau bersabda, “Siapakah yang mau menjamu lelaki ini malam ini? Semoga Allah merahmatinya.”

Lalu berdirilah seorang lelaki dari kalangan Anshar dan berkata, “Akulah, wahai Rasulullah.”

Menjamu Tamu

Lalu lelaki Anshar itu berangkat membawa tamunya ke kemahnya, dan ia berkata kepada istrinya, “apakah engkau mempunyai sesuatu makanan?” Istrinya menjawab, “Tidak, kecuali makanan untuk anak-anakmu.”

Pria itu berkata, “Bujuklah mereka dengan sesuatu. Apabila tamu kita masuk, padamkanlah pelita dan perlihatkanlah kepadanya bahwa kita sedang makan (bersamanya). Yaitu di saat ia mengulurkan tangannya untuk makan, maka bangkitlah kamu untuk memadamkan pelita. “

Akhirnya mereka duduk dan tamunya makan. Ketika keesokan harinya lelaki Anshar itu menemui Rasulullah saw, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah mrasa takjub kepada perbuatan kamu berdua terhadap tamu tadi malam.”

Maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.” (Al Hasyr ayat 9)

Related Posts

Doa Ketika Bersin dan Doa Orang Yang Menjawab Bersin

Orang yang bersin disunatkan untuk memuji Allah swt, dan juga orang yang mendengar orang tersebut memuji Allah, hendaklah menjawabnya. Di bawah ini ada hadis yang menerangkan tentang hal…

Bacaan Doa Ketika Bersin dan Ketika Mendengar Orang Lain Bersin

Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang bersin, setelah itu dia disunatkan mengucapkan kalimat Alhamdu lillaahi (segala puji bagi Allah); tetapi seandainya dia mengucapkan Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiina (segala…

Doa Ketika Bersin dan Jawaban Bagi Orang Yang Mendengar Bersin

Setelah bersin, umat islam dianjurkan untuk membaca doa. Di bawah ini ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan ha tersebut. Diriwayatkan di dalam kitab Muwaththa’ Imam Malik melalui Imam…

Doa Sesudah Makan Dalam Islam Lengkap Arab dan Artinya

Makan merupakan sebuah aktivitas yang sangat dibutuhkan tubuh. Bisa dibayangkan apabila seseoragn tidak makan dalam jangka waktu yang lama, tentu saja hal ini akan dapat mengakibatkan kematian dirinya….

Doa Tamu Kepada Tuan Rumah Bila Selesai Makan

Dalam kehidupan ini seringkali kita bertamua kepada sahabat, saudara ataupun yang lainnya. Bila tuan rumah menjamu tamu, maka sunnah bagi tamu untuk mendoakannya. Diriwayatkan di dalam kitab Shahih…

Doa Untuk Orang Yang Memberikan Minuman

Saat kita berkumpul bersama keluarga, sahabat ataupun rekan kerja, tentu saja biasanya ada jamuan makan dan minum. Ataupun ketika kita bertamu ke rumah seseorang, biasanya akan disuguhi minuman….