Membaca seribu tasbih menghasilkan seribu kebaikan

Dzikir merupakan perbuatan atau suatu perkara yang sangat dianjurkan oleh islam. Dengan dzikir dapat membuat orang yang melakukannya merasa tenang, bahagia, dan lebih dekat dengan Allah.

Banyak sekali kalimat-kalimat dzikir yang biasa dilakukan oleh umat islam. Di bawah ini ada beberapa keterangan atau dalil dari hadist yang menerangkan tentang keutamaan dzikir.

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadist melalui Sa’d ibnu Abu Waqqash r.a yang menceritakan:

Ketika kami berada di hadapan Rasulullah saw, beliau bersabda, “Apakah seseorang di antara kalian tidak mampu menghasilkan seribu kebaikan setiap harinya?” Maka ada seseorang dari kalangann orang-orang yang duduk bersamanya bertanya, “Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan seribu kebaikan?” Nabi saw bersabda, “Hendaknya ia membaca seribu kali tasbih, maka dicatatkan baginya seribu kebaikan, atau dihapuskan darinya seribu kesalahan (dosa).”

Scroll to Top